Stambeni krediti mogu biti jeftiniji

Ivica Smolić, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke, najavljuje da kamatne stope za određene zajmove mogu da padaju. Manja stopa problematičnih zajmova

Kamatne stope na zajmove mogu da padaju u oblasti stambenog kreditiranja, kao i kod kredita za koje smo obezbedili finansiranje iz međunarodnih kreditnih linija. Tako je već došlo do pada kamatnih stopa za zajmove poljoprivrednicima, kako individualnim proizvođačima tako i preduzećima čija je pretežna delatnost poljoprivreda, a upravo zahvaljujući našoj saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFV.

Ovako Ivica Smolić, predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke, odgovara na večito pitanje kada će krediti u Srbiji biti jeftiniji.

Stopa problematičnih zajmova je krajem prošle godine pala na nivo od 18,6 odsto. Da li to znači da se privreda oporavlja?

- Nivo problematičnih kredita se smanjio kao posledica otpisa, prodaje potraživanja i restrukturiranja zajmova, odnosno produženja rokova otplate klijentima. Smatramo da je to kratkoročna mera, koja je samo trenutno spustila nivo NLP, a da sigurno dolazi do eskalacije na kraju prvog kvartala 2013. Za ovu tvrdnju još iščekujemo rezultate na nivou sektora. Ne treba da nas zavara taj pad stope problematičnih zajmova, i da kažemo da nam je privreda u boljoj kondiciji, i da su preduzeća koja su imala kašnjenja uspela da vrate svoje kredite. Naprotiv, treba da smo još obazriviji i da gledamo šta smo to sve radili proteklih pet godina, jer računi upravo sada stižu.

Prodaje li Komercijalna banka svoja teško naplativa potraživanja od privrednika?

- Kroz našu poslovnu politiku definisali smo da nećemo raditi prodaju potraživanja iz razloga odgovornosti i postojećeg reputacionog rizika, tako da nismo razmatrali te opcije.

BANAKA JE VEĆ MANJE

Da li će broj banaka dodatno padati?

- Na tržištu se već vidi da je smanjen broj ozbiljnih konkurenata. To se primećuje i po prijavama na tendere za pojedine finansijske usluge, za kreditiranje, pa se dešava da čak i uz garanciju države imate neprijavljenih banaka. Mi već imamo smanjen broj banaka, to što su one registrovane kao banke, apsolutno ništa ne znači.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar