Šta znači kada je kredit osiguran kod NKOSK

Kupovina stana uz pomoć stambenog kredita, naročito u vreme krize u kojem već nekoliko godina živimo, postala je skoro jedini način da, naročito mladi ljudi, dođu do svog krova nad glavom.

Kako biste čitav posao završili bez problema, do sada smo vam nekoliko puta navodili koji su to važni koraci na koje treba obratiti pažnju kada je u pitanju kupovina nekretnina preko kredita, a ovog puta, uz pomoć stručnog tima Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, predstavićemo vam i šta znači kada je stambeni kredit osiguran kod NKOSK.

To što ćete vaš stambeni kredit osigurati doneće višestruku korist, pre svega vama, a onda i banci, kao i državi, potvrdili su nam u u ovoj ustanovi, a evo i kako.

Niža kamatna stopa

Osiguranje stambenog kredita će korisniku, pre svega, doneti bolje uslove kreditiranja. “Prvenstveno misli se na nižu kamatnu stopu, niže prateće troškove usled konkurencije među bankama, ali i na duže rokove otplate, zbog nižih rizika plasmana”, navode u NKOSK.

Korist od toga što je stambeni kredit osiguran imaće i banka. To podrazumeva manji rizik, jer ukoliko korisnik kredita nije u mogunosti da isti isplaćuje, čak 75 odsto neto gubitka snosi Nacionalna korporacija. Takođe, ukida se rizik likvidnosti tih plasmana, jer NKOSK plaća anuitete do momenta prodaje nekretnine. Banke će imati korist i zbog toga što joj je na taj način omogućen pristup programima koje uz pomoć Korporacije sprovodi Vlada RS, kao što je program subvencija stambenog kreditiranja.

Osim korisnika i banke, najveća “korist” koju od osiguranja kredita ima država svakako je smanjenje rizika bankarskog sektora, porast tražnje za stambenim jedinicama, kao i razvoj tržišta nekretnina.

Troškovi osiguranja

“Za osiguranje kredita naplaćuju se trošak obrade zahteva u visini od 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i premija osiguranja, u procentualnom iznosu u odnosu na visinu kredita i vrednost nekretnine koja se zalaže”, potvrdili su u NKOSK.

Ako vas zanima kako se obračunava premija osiguranja, informaciju o tačnom iznosu, koji je potrebno uplatiti, možete dobiti direktno u banci kod koje podižete kredit, a možete pogledati i na sajtu www.nkosk.rs na kreditnom kalkulatoru.

Subvencionisani stambeni krediti

Premija osiguranja plaća se za sve kredite koji se osiguravaju kod NKOSK, uključujući i subvencionisane kredite. Jedina razlika u odnosu na komercijalne stambene kredite je u tome što se kod subvencionisanih premija obračunava samo na deo kredita koji odobrava banka.

Na kraju, važno je naglasiti i to da se trošak obrade zahteva i premija osiguranja plaćaju jednokratno i važe za ceo period otplate kredita. Dakle, premija osiguranja plaća se samo jednom, a ne svake godine, tj. dok se stambeni kredit ne otplati.

Koristi za korisnika kredita:
1) bolji uslovi stambenog kreditiranja
a) niža kamatna stopa
b) niži prateći troškovi useld konkurencije među bankama
c) duži rokovi otplate zbog nižih rizika plasmana
2) standardizacija uslova među bankama i veća transparentnost
3) drastično povećanje izbora banaka i modaliteta kreditiranja

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar