Refinansiranje: Kamate nema ko da plaća

Građani koji su se prezadužili kod banaka veoma teško mogu da izađu iz tog začaranog kruga, iako, sudeći prema reklamama, sve izgleda lako. Pokrivanje nagomilanih dugova novom pozajmicom, međutim, većini je preskupo, a mnogima i nemoguće.

Banke nude zajmove za refinansiranje i svođenje dugova po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, na jednu ratu, kao i dodatni keš. Samo mali broj klijenata, međutim, to može da iskoristi, jer su nove pozajmice znatno skuplje, a uslovi nisu prihvatljivi ni građanima sa dubljim džepom.

Mnogobrojni građani primorani su da zbog nestabilnog kursa evra, potraže dinarske zajmove, koji su i duplo skuplji. Kamata na indeksirane pozajmice je bila od 11 do 15 odsto, a sada se u domaćoj valuti nudi uglavnom od 22 do 30 odsto na godišnjem nivou.

Pojedine banke nude otplatu ranije uzetih kredita i drugih usluga i na 100 meseci. Ukoliko su nečije obaveze 500.000 dinara i ako se odluče za otplatu na osam i po godina, svakog meseca će izdvajati po 10.340 dinara. Kada istekne taj rok, banci će ukupno vratiti 1.034.000 dinara, ili duplo više nego što su uzeli. Kamata na ovaj kredit je 22 odsto.

Da izbora nema, potvrđuje i činjenica da isti zajam, ali u evrima, košta mnogo više. Naime, da bi se banke zaštitile, odnosno da bi bile sigurne da će naplatiti date pozajmice, zbog deviznog rizika, poskupele su evrokredite. Tako se kamata na njih kreće uglavnom iznad 20 odsto, što se u Srbiji ne pamti. Uz to obavezan je i depozit od 30 odsto. Svako ko uzme 5.000 evra na 60 meseci, što je maksimalan rok za otplatu ovih zajmova, morao bi da položi depozit od 1.500 evra i da svakog meseca otplaćuje po 125,50 evra. Kamata na ovaj zajam je 28,90 godišnje!

TROŠKOVI

Kada se građani odluče da refinansiraju kredit u svojoj banci, gde već koriste zajam, ne plaćaju troškove prevremene otplate, ali im banka zaračunava obradu novog kredita od dva odsto na uzeti iznos. Takođe je potrebno da se plate tri menice po 50 dinara kao sredstvo obezbeđenja, kao i izveštaj Kreditnog biroa od 205 dinara. Ukoliko se menja banka, provizija za refinansiranje iznosi oko dva odsto.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar