Rate za stambene kredite stalno variraju

U ovoj godini kamatne stope na stambene kredite, biće veoma promenljive. Naime, zbog očekivanih kolebanja evropske kamatne stope - euribora, za koju su najvećim delom vezani i stambeni zajmovi u Srbiji, mogu se očekivati i uvećanja i umanjenja rata.

Neki građani već plaćaju skuplje svoje mesečne obaveza za stambene pozajmice i do 20 evra, jer je krajem godine došlo do porasta euribora na nivo od čak 4,85 odsto. Ali, poslednjih dana beleži se pad evropske kamatne stope, pa bi i rate trebalo da su manje.

Većina banaka kamatne stope na stambene kredite usklađuje dva puta godišnje sa euriborom, a neke i tromesečno.

Nije samo u Srbiji nestabilno finansijsko tržište, nego se razni potresi dešavaju i u Evropi, pa i u celom svetu. Tako je euribor tokom prošle godine u više navrata rastao, a krajem decembra je dostigao nivo od čak 4,85 odsto.

Ovih dana je u blagom padu, odnosno 4,5 odsto, pa bi od bankara trebalo očekivati da koriguju svoje kamate naniže. Na primer, ukoliko euribor padne za jedan odsto, rata za kredit od 50.000 evra trebalo bi da bude manja za 30 evra.

"Visina kamate na kredite zavisi od makroekonomske stabilnosti, stope inflacije, kamatne stope i raspoloživog kapitala na međunarodnom tržištu, kao i od visine referentne kamatne stope NBS", ukazuju u Centralnoj banci.

Iz toga se može zaključiti da kamate na kredite neće padati, kako zbog rasta cena kod nas, restriktivne monetarne politike, tako i zbog dešavanja na evropskom tržištu kapitala.

Na stambene kredite ne bi trebalo da utiče pomeranje referentne kamatne stope, već pre svega pomeranja u evro-zoni i Švajcarskoj.Za sada su u najpovoljnijem položaju građani koji su uzeli stambene pozajmice u švajcarskim francima, jer kamata koja važi za ovu valutu, a to je libor, je na nivou od 2,80 odsto i već duže vreme miruje.

Ipak, na primer "Banka Inteza" je u Hrvatskoj odlučila da prekine odobravanje zajmova u ovoj valuti zbog rizika. Kod nas je ova banka odobrila do sada 3.394 stambena kredita vredna 126 miliona evra, ali za sada ne namerava da obustavi ove pozajmice u "švajcarcima". U ovoj valuti imaju mali udeo zajmova, te i ne razmišljaju o njihovom ukidanju.

Kamatne stope na stambene kredite, zavisno od valute za koju su vezane, kreću se od 4,5 odsto, ukoliko su indeksirani u "švajcarcima" do deset, 12 odsto, ako ih banke obračunavaju u evrima, na godišnjem nivou. Cena subvencionisanih stambenih zajmova je od šest do osam odsto.

Prema podacima Kreditnog biroa tokom prošle godine najviše su porasli stambnei krediti. Naime,u 2006.godini građani su uzeli zajmova za kupovinu stanova u vrednosti od 49,7 milijardi dinara,a na kraju prošle godine taj iznos je dostigao nivo od 102,3 milijarde dinara.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar