Pripadnici Vojske Srbije dobijaće stambene kredite pod povoljnijim uslovima

Oficiri i podoficiri, kao i civili zaposleni u Vojsci Srbije, mogu da kupe stan na kredit uz subvenciju države, prema posebnom programu. U ove svrhe država je izdvojila milijardu dinara za ovu godinu, ali kada će prvi kredit biti realizovan, još nije poznato. Zasada je šest banaka potpisalo ugovor o kreditiranju, a među njima - Intesa, Komercijalna, KBC banka. Međutim, još nisu počele da primaju zahteve za ovu vrstu kredita, jer se čekaju pojašnjenja.

Prema programu kreditiranja, usvojenom 17. aprila na zasedanju Vlade Srbije, uslovi su povoljniji nego za ostale građane. Pre svega, kamata je niža za 1%, odnosno za Vojsku iznosi 2,5%, plus euribor (ili evropska kamatna stopa), dok je za ostale građane 3,5%, plus euribor, odnosno, ukupno, maksimalno 6,9% godišnje.

Program za profesionalna vojna lica razlikuje se od programa za civile u službi VJ i državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu odbrane.

Najbitnija karakteristika i osnovna razlika između ova dva programa jeste u tome što vojnici kredit mogu da otplaćuju 30 godina, (do 70. godine). Zatim, učešće nije potrebno za profesionalna vojna lica, a procenat subvencije iznosi od 5 do 25% i zavisi od godina stažau VJ.

Naime, ukoliko je neko zaposlen pet godina, dobiće dotaciju države od 5%, a ako je na službi 25 i više godina, ostvaruje pravo od maksimalnih 25% subvencije. Maksimalni iznos zajma je 100.000 EUR, s tim što se za zaposlene koji imaju već neku nekretninu u vlasništvu taj iznos umanjuje za njenu vrednost. Pored toga, profesionalni vojnici koji dobijaju naknadu dela troškova za zakup stana, a odluče da reše svoje stambeno pitanje putem kredita, imaju pravo na deset odsto uvećanu naknadu, koja se preinačuje u naknadu troškova u vezi s rešavanjem stambenog pitanja i pripada im do potpune otplate kredita, ali ne duže od 20 godina.

Pre podnošenja zahteva za subvencionisani stambeni zajam, profesionalna vojna lica u ustanovi Vojske Srbije, odnosno Ministarstvu odbrane, ako su u pitanju civili, daju izjavu, koju overava nadležni starešina, da će svoje stambeno pitanje rešavati trajno, kreditom, a ne propisima o stambenom obezbeđivanju. Posle toga, profesionalna i civilna lica se obraćaju nekoj od banaka i podnose zahtev za kredit.

U slučaju da korisnik kredita sam odluči da napusti službu u Vojsci, bez prava na penziju, banka se obavezuje da kreditna sredstva iz budžeta refinansira i ponudi mu da ih otplaćuje po tržišnim uslovima, ukoliko je kreditno sposoban. A, ako nije, zajam može da se smatra dospelim u celosti i da se traži njegova ukupna otplata.

Civili koji rade u Vojsci Srbije ili Ministarstvu odbrane mogu da konkurišu za stambene kredite uz subvenciju države, ali po programu koji važi za građane i državne službenike. To znači da je obavezno učešće od 5%, a procenat subvencije je fiksni i iznosi 20%, bez obzira na godine staža. Starosna granica za podizanje kredita je 45, a za otplatu 65 godina.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar