POVEĆANA NELEGALNA GRADNJA u prvoj polovini 2016. godine!

U Beogradu je u periodu od januara do juna 2016. godine povećana nelegalna gradnja, stoji u izveštaju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora koji je pre nekoliko dana usvojila Skupština Beograda!

"Sekretarijat za inspekcijske poslove koordinira popisivanje nelegalnih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju i nije vođen postupak u građevinskoj inspekciji. Do sada je popisano 7.205 objekata u skladu sa Programom popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Beograda. Analizirani su i isticani problemi u radu, koji ometaju sprovođenje aktivnosti. Konstatovano je da je povećana nelegalna gradnja, a u rešavanju problema postignuta je izuzetno dobra saradnja sa tužilaštvom i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Protiv investitora koji su izvodili radove bez građevinske dozvole podnete su prekršajne, krivične i prijave za privredni prestup, a bilo je i privođenja investitora", stoji između ostalog u izveštaju.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar