Potrebno 100 RSD da postanete vlasnik kuće

Imovina koju muž i žena steknu u braku je zajednička, ali se ona po pravilu vodi na muško ime. Žene koje su vlasnice kuće, stana ili firme su retkost u Srbiji.

U katastru nepokretnosti je čak 61 odsto nekretnina upisano na muškarce, a svega 39 odsto na pripadnice lepšeg pola.

Republički geodetski zavod je nedavno pokrenuo inicijativu za upis imovine na oba supružnika. Tako će i dame moći u katastru da dodaju svoje ime i podatke u "imovinske karte".

RGZ predlaže da se upis prava svojine u katastar nepokretnosti na ime oba supružnika bude besplatno. Međutim, pošto po postojećem zakonu o državnom premeru i katastru nije propisana odredba za oslobađanje od plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti supružnika kao vlasnika na zajedničkoj imovini, RGZ će predložiti izmenu tog akta. U međuvremenu - nude kompromis.

“Predložili smo da se do uvođenja nove zakonske odredbe to reguliše izmenom Pravilnika o visini takse za pružanje usluga RGZ i da se njime propiše minimalan iznos takse za ovu uslugu od 100 dinara”, objašnjava Borko Drašković, v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda.

Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti i druge isprave za sticanje prava svojine na imovini stečenoj zajedničkim doprinosom oba supružnika trebalo bi da sadrže imena oba supružnika kao nosilaca prava na zajedničkoj imovini u neodređenim udelima. U cilju rešavanja ovog problema i podsticanja ravnopravnog pristupa stvarnim pravima i njihovom upisu RGZ, predlaže mere stimulisanja upisa zajedničke imovine na ime oba supružnika u katastru nepokretnosti.

Podaci RGZ o procentu žena koje imaju vlasništvo nad nepokretnostima ukazuju da su problemi rodne ravnopravnosti i dalje dominantni u dostupnosti stvarnih prava i njihovom upisu. Veća dostupnost kredita, jači glas u kućnom odlučivanju i smanjenje nasilja u porodici su neki od ključnih uticaja koji RGZ nastoji da postigne u okviru svoje nadležnosti.

Podsticajne mere biće obavezujuće za sve službe nepokretnosti u čijoj nadležnosti je upis nepokretnosti i prava na njima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar