Pojednostaviti izdavanje dozvola za održavanje stanova

Agencija za borbu protiv korupcije upozorila je danas opštine da prekinu praksu arbitrarnog sprovodjenja propisa koji se odnose na obaveze građana koji sprovode radove na održavanju stanova.

U saopštenju se navodi da se, uprkos postojanja Uputstva i mišljenja nadležnog ministarstva, u primeni Zakona o planiranju i izgradnji pojavljuju značajne razlike izmedju pojedinih opština kada je reč o tome šta je tekuće, a šta investiciono održavanje i da su te razlike najčešće na štetu građana.

Agencija je resornom ministarstvu ponudila saradnju kako bi se izmenama zakona, na kojima se radi, jasnije uredila ta oblast i izbegla situacija u kojoj postoji neravnoteža izmedju obaveza građana i cilja koji država želi da postigne.
U saopštenju se dodaje da će na taj način biti izbegnuta mogućnost arbitrarne primene zakona, odnosno mogućnost za nastanak korupcije pri određivanju šta je investiciono, a šta tekuće održavanje stana.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je ranije da je Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji završen i da se očekuje da će se već ove nedelje naći na sednici Vlade Srbije.

- Za renoviranje stana i investiciono održavanje građani više neće čekati u redovima. Dodatno smo i pojednostavili procedure za izdavanje građevinskih dozvola - kazao je Dulić.

Prema njegovim rečima, pojedine lokalne samouprave su zlonamerno tumačile zakon, pa su tako, na primer, za promenu WC-šolje i pločica tražile projekat i komplikovale život građanima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar