Na predlog izmena stiglo 300 primedbi

Na Nacrt izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana pristiglo je više od 300 primedbi, od kojih će prvi deo biti razmatran na sednici Komisije koja je zakazana za narednu nedelju. Takođe, deo pristiglih primedbi se ili ne odnosi na teme ovih izmena plana ili će biti razmatrane tek u sledećoj fazi.

Primedbe na Nacrt izmena i dopuna GUP-a dostavljali su uglavnom građani, ali i gradske opštine, javna preduzeća, firme i udruženja građana, eminentni stručnjaci i drugi. Tako je Vojislav Janošević, predsednik Opštine Surčin, zatražio da se putevi ove opštine petljom povežu sa obilaznicom, kako kamioni ne bi prolazili kroz centar naselja. Ipak, o tome će da odluči JP „Putevi Srbije”, koje je više puta odbijalo ovaj predlog.

- Ima prigovora i na odredbu Generalnog plana da se uz svaki novoizgrađeni poslovni prostor od 80 kvadrata i na svaki izgrađeni stan u centru grada mora obezbediti parking mesto na parceli. Svi znamo koliko je to teško. Postoji inicijativa da se osnuje Fond za izgradnju javnih garaža u koji bi graditelji novih objekata u centru grada uplaćivali participaciju za buduća mesta, umesto izgradnje parking mesta danas ­ kaže Žaklina Gligorijević, direktorka Urbanističkog zavoda.

Na sednici Komisije biće razmatrani i zahtevi vlasnika zemljišta uz obilaznicu, autoput ka Surčinu, Novosadski i Batajnički drum, na kojima je predviđena izgradnja privrednih parkova na površini od najmanje 10 hektara po parku. Njima ne odgovaraju izmene GUP-a, jer njihovo zemljište, koje trenutno ima status poljoprivrednog, nema toliku površinu i ne može da se iskoristi za takvu savremenu poslovnu delatnost.

- Neki građani su tražili da se zona koja je u GUP-u označena kao javna prenameni u stambenu, jer su tu odavno izgrađene zgrade. Bilo je tehničkih primedbi ”Puteva Srbije“ na vrste raskrsnica i o tome ćemo raspravljati ­ kaže Gligorijević.

Bilo je i predloga građana da se Železnička kolonija u Novom Beogradu zaštiti kao spomenik kulture. O tome, međutim, odlučuju stručnjaci u Zavodu za zaštitu spomenika, pa će ova ideja biti prosleđena na njihovu adresu. Slično će se dogoditi i sa ostalim zahtevima, koji nemaju veze sa GUP-om, a takvih nije bilo malo. Na primer, građani na Zvezdari tražili su da se „Peti parkić” označi kao zelena površina. To se, međutim, predviđa planom detaljne regulacije.

- Nakon završetka rada Komisije svakom građaninu, preduzeću ili ustanovi dostavićemo informaciju šta se dogodilo sa njihovim prigovorom. Ako nije usvojen, objasnićemo im zašto nije. Nakon toga korigovan elaborat izmena i dopuna Generalnog plana idu na usvajanje pred odbornike Skupštine grada - kaže direktorka Urbanističkog zavoda.

Tekst preuzet iz Blica

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar