Kupovina stanova u izgradnji uvek rizik

Garancije da će investitor da završi zgradu niko ne daje

Već je čuven slučaj udruženja “1.000 oštećenih” koje okuplja 340 porodica koje se nisu uselile u stanove u Filmskom gradu na Košutnjaku, jer ih “Delta legal” nikad nije završio. Procenjuje se da u Beogradu ima nekoliko hiljada kupaca koji dele takav problem. Kupovina stana u izgradnji je znatno jeftinija, ali nosi i znatno veći rizik. Niko, ali baš niko, ne može da garantuje da će zgrada biti završena, ali se rizik može smanjiti.

Dupla prodaja stanova više nije moguća jer se svi kupoprodajni ugovori overavaju u sudu i podaci o prodaji ulaze u jedinstvenu kompjutersku bazu. Ovaj registar dostupan je građanima od 1. januara 2010. Nekretnine u centralnim gradskim opštinama mogu se proveriti u Prvom, a u rubnim delovima grada u Drugom opštinskom sudu.

Oni koji se odluče za kupovinu stana u izgradnji to mogu da učine tako što neće štedeti nekoliko stotina evra i unajmiće advokata ili renomiranu agenciju za nekretnine da provere investitora, ili će se u to sami upustiti.

Kaća Lazarević iz agencije “Alka” savetuje da se u “avanturu” s kupovinom stana u izgradnji ne bi trebalo upuštati.

- Ne znači da će investitor nekog prevariti, ali ekonomska kriza zadala je mnogo muka i nevolja investitorima i imamo slučaj da mnogi kasne sa gradnjom i probijaju rokove. Ako se neko i odluči da kupi stan u izgradnji, onda nikako ne bi trebalo da daje sve pare odjednom - kaže Lazarević. Ona preporučuje da, ako se već kupuje nešto što je u izgradnji, onda to bude nešto što je prošlo tehnički prijem.

- U ovom slučaju investitor mora da ima građevinsku dozvolu sa klauzulama pravosnažnosti i rešenje o tehničkom prijemu. Ova dva dokumenta su dokaz da će investitor dobiti upotrebnu dozvolu i to mora da da kupcu na uvid - objašnjava Kaća Lazarević.

Cena ovakvih stanova u izgradnji u proseku je za 10 do 20 odsto veća, ali je izvesno da će u predviđenom roku biti završeni.

Jedna od preporuka je da se stanovi u izgranji kupuju od investitora kog finansira banka, jer ona novac uplaćuje sukcesivno, po fazama gradnje, i preporučuje se da to bude uneto u kupoprodajni ugovor.

Stan se može kupiti na osnovu ugovora o kupoprodaji stana u izgradnji ili na osnovu ugovora o suinvestiranju. Uvek se preporučuje prva varijanta. Ako sklopite ugovor kao suinvestitor, vašim novcem učestvujete u izgradnji celog objekta. Ono što, takođe, umanjuje rizik je da u ugovoru postoji stavka da investitor nema pravo na pun iznos ugovorene cene stana sve do dobijanja upotrebne dozvole.

Bez obzira na to da li se u ugovoru vodite kao suinvesitor ili ne, jedan od najpouzdanijih načina za zaštitu je da vam investitor da bankarsku garanciju i da se ugovorom predvidi da se ona može naplatiti ako investitor ne ispuni bilo koju svoju obavezu, a posebno ako kasni sa radovima. Uvek se može proveriti i šta je investitor do sada gradio, otići to tih zgrada i porazgovarati sa stanarima o njihovim iskustvima.

Kako se zaštititi

  • tražite potvrdu o tehničkom prijemu objekta (najsigurnije je kupiti stan sa upotrebnom dozvolom)
  • proverite investitora na sajtu APR
  • kupoprodajni ugovor napravite sa advokatom
  • isplaćujte investitora po fazama gradnje
  • proverite zgrade i popričajte sa stanarima koji žive u zgradama koje je investitor već gradio
  • tražite da se ugovorom precizira kada će proraditi lift, interfon, rampa za parking, kao i ko je odgovoran i kolika je garancija na ugrađene uređaje
  • proverite koliko ljudi je već kupilo stanove u toj zgradi i tražite potvrdu o tome
  • obavezno kupoprodajni ugovor overite u sudu

Šest koraka za proveru investitora
1. Agencija za privredne registre - na sajtu agencije www.apr.gov.rs može se proveriti da li je investitor upisan u registar privrednih subjekata, za koju je delatnost registrovan i koji mu je matični broj. Takođe, tu se mogu pogledati i godišnji finansijski izveštaji investitora.

2. Narodna banka Srbije - na sajtu www.nbs.rs, stranica “Pretraživanje jedinstvenog registra računa” može se proveriti da li je račun investitora uključen u platni promet ili je u blokadi. Za to je potreban matični broja investitora, koji se nalazi na sajtu Agencije za privredne registre.

3. Biro za bonitet, registar, overu i izdavanje dokumenata Privredne komore Srbije - ovde možete obaviti dodatne provere investitora. PKS je u Resavskoj 13-15, telefon 330-09-00, lokal 135 i 960, a za izdavanje podataka plaća se taksa, čija visina zavisi od obima podataka koje tražite, kao i od roka za dostavu.

4. Katastar nepokretnosti - u njemu se može proveriti katastarska parcela na kojoj se gradi objekat. Ono što je nužno za svaku odobrenu izgradnju jeste rešeno imovinsko-pravno pitanje na zemljištu. Katastar se nalazi u Ulici 27. marta 43-45, telefon je 330-93-03.

5. Sekretarijat za urbanizam - ovde se može proveriti da li postoji pravosnažno rešenje o izdavanju odobrenja za izgradnju. (Ako je objekat manji od 800 kvadrata ovo se proverava u opštinama.) Nalazi se u Ulici 27. marta 43-45, info služba radi od 8.30 do 16.30 časova, telefon je 322-90-00.

6. Direkcija za građevinsko zemljište - ovde se proverava da li je investitor zaključio ugovor o korišćenju gradskog građevinskog zemljišta, preduslov za dobijanje upotrebne dozvole. Tu se može saznati i o prethodnim ugovorima investitora. Direkcija je u Njegoševoj 84, telefon 244-94-94.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar