Kontrola korisnika socijalnih stanova

U organizaciji Sekretarijata za socijalnu zaštitu i člana Gradskog veća Steve Tatalovića, održan je sastanak sa korisnicima socijalnih stanova iz naselja Kamendin u Zemun Polju.

Stanovnici su izneli primedbe na kvalitet i uslove života u ovom naselju, a kao razlog su naveli neadekvatno ponašanje jednog broja korisnika socijalnih stanova, koji se ne staraju na domaćinski način o imovini i ne poštuju kućni red u zgradama i naselju.

Sastanku su prisustvovali i Vladimir Kostić, član Veća opštine Zemun, Jasmina Ivanović, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, direktor Gradskog centra za socijalni rad Vladimir Ilić, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i predsednik Nacionalnog saveta Roma Vitomir Mihajlović.

Na sastanku je postignut dogovor da Sekretarijat za socijalnu zaštitu u saradnji sa ostalim gradskim sekretarijatima u narednom periodu, a najdalje do mesec dana, preduzme sve potrebne korake, kako bi se rešili problemi koje su ovi stanovnici naveli.

Gradski organi će intenzivnije izlaziti na teren i kontrolisati način korišćenja objekata i uslove života.

Dogovoreno je da će se nastaviti s praćenjem pohađanja nastave i da će stanare socijalnih stanova redovno obilaziti predstavnici doma zdravlja, a po potrebi će se uključivati i Gradski zavod za javno zdravlje.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar