Kamate na stambene kredite upola manje nego 2008!

Kamatne stope na stambene kredite skoro su prepolovljene u odnosu na kraj 2008. godine, kada je finansijska kriza zahvatila i Srbiju. Tako su kamate na stambene kredite indeksirane u evrima iznosile od 10 do 14 odsto, dok se sada kreću u intervalu od 5,3 do 9,3 odsto godišnje.

Na pad kamata stambenih kredita najviše je uticalo smanjenje euribora, evropske kamatne stope, koji je pre početka krize iznosio čak 5,17 odsto. Vrednost šestomesečnog euribora, koji poslovne banke najčešće koriste pri obračunu kamatnih stopa kredita indeksiranih u evrima, trenutno iznosi 0,998 odsto.

Banke u Srbiji nekoliko puta godišnje usklađuju svoje kamatne stope sa kretanjem euribora. Među najažurnijim bila je Folksbanka, koja je poslednju korekciju stopa imala u maju.

- U 2010. godini banka je u dva navrata snizila kamatne stope na stambene kredite i to za po 0,25 odsto. Poslednja promena bila je u maju, tako da se kamatna stopa za stambeni kredit osiguran preko Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK) kreće od 5,3 odsto - ističe ekspert za razvoj proizvoda u ovoj banci Nenad Lučić.

Kamate na stambene kredite spustila je i Erste banka, u martu za oko 0,7 procentnih poena. Prema poslednjoj promeni, efektivna kamatna stopa na stambene kredite u Erste banci iznosi 7,13 odsto.

Banka Inteza kvartalno koriguje kamatne stope u skladu sa kretanjem euribora.

- Poslednje usklađivanje bilo je 28. marta kada je kamatna stopa korigovana nadole, s obzirom na to da je tada vrednost euribora smanjena sa 0,98 na 0,95 odsto. Efektivna kamatna stopa za stambene kredite koji su osigurani iznosi 7,45 odsto - naglašavaju u Intezi.

Neznatnu promenu kamata u maju, ali naviše, imala je i Unikredit banka koja četiri puta godišnje usklađuje stope sa tromesečnom vrednošću euribora.

- Tom prilikom je, usled povećanja vrednosti euribora sa 0,661 na 0,682 odsto, kamatna stopa korigovana za 0,021 odsto. To znači da je klijentima koji otplaćuju kredit od oko 50.000 evra mesečna rata povećana za 0,62 evra - objašnjavaju u Unikredit banci i dodaju da je efektivna stopa osiguranih stambenih kredita 5,33 odsto.

Stambeni krediti
Banka    Kamata

Erste    7,13%
Folksbanka    5,3%
Inteza    7,45%
Unikredit    5,33%
Hipo    8,31%
Rajfajzen    9,27%
Komercijalna    7,89%
*Efektivna kamatna stopa za kredite osigurane kod NKOSK

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar