Kamate manje – krediti veći

Stopa euribora na istorijskom minimumu, ali obaveze zaduženih građana i dalje rastu. Zajmovi u dinarima sve „teži“, zbog skoka vrednosti evra u odnosu na domaću valutu

Kamate na stambene kredite u evrima su sve niže, zbog opadanja evropske kamatne stope euribor, koja je na istorijskom minimumu od 0,29 odsto na tromesečnom nivou, odnosno 0,57 odsto na šestomesečnom nivou. Tako su kamate kod nekih banka pale na oko tri odsto na zajmove koji su uzeti ranije, ali zbog velikog rasta kursa, u dinarima su sve veće.

Tako za stambeni kredit od 40.000 evra, koji je odobren 4. februara 2008. godine u Sosijete ženeral banci, rata je za četiri godine smanjena u evrima za nešto više od 74 evra, ali je u dinarima porasla za 5.500. Na primer, rata ovog stambenog kredita je u aprilu 2008. godine iznosila je 383,30 evra ili 31.016,29 dinara. Godinu dana kasnije, obaveza u evrima je pala na 328,51 evro, a u dinarima 31.005,01. Rata ovog zajma je u 2010. godini bila 308 evra, a u dinarima 30.655,33. Prošle godine je blago porasla na 315,78 evra ili 32.449,46 dinara, a ove godine, u aprilu je bila 314,65 evra ili 35.117,62 dinara.

U maju ove godine je zbog pada euribora, mesečne obaveze po ovom stambenom kreditu Sosijete ženeral banke su iznosile 311,43 evra, ali kada su preračunate u dinare dostigle su skoro 35.000 dinara. U junu je nastavljen pad rate u evrima, na 310,17 evra. U dinarima, međutim, obaveza klijenta u ovom mesecu je narasla na 36.505,24 dinara. U avgustu rata je 308,77 evra ili 36.548,52 dinara.

- Kod kredita sa promenljivom i kombinovanom kamatnom stopom primenjuje šestomečni euribor, a usklađivanje se obavlja svakog meseca, te korisnici ovog tipa kredita svaku promenu osete već prilikom plaćanja prve naredne rate - kaže Miroslav Rebić, član IO Sosijete ženeral banke. - Rate ovakvih kredita u evrima konstantno su opadale u proteklom periodu.

Kako kažu u Banci Inteza, koja je jedna od banaka koja je odobrila najveći broj stambenih kredita, u zavisnosti od vrste zajma, visina efektivne kamatne stope se kod nje usklađuje dva ili četiri puta godišnje sa šestomesečnom vrednošću euribora. Kvartalna korigovanja kamatnih stopa u ovoj banci se obavljaju kod stambenih kredita koji su indeksirani u evrima i to svakog 28. marta, juna, septembra i decembra.

- Na dan poslednjeg usklađivanja u ovoj godini - 28. juna, šestomesečna vrednost referentne stope na međubankarskom tržištu Evrozone bila je 0,16 odsto niža u odnosu na dan kada je banka prethodno vršila korekcije, te su za istu razliku snižene i kamate na stambene kredite indeksirane u evrima - navode u Intezi. - Naredno korigovanje ovih kamatnih stopa u Intezi će se obaviti 28. septembra u skladu sa vrednošću koju šestomesečni euribor bude imao u tom trenutku.

BEZ PREKIDA

Od kraja avgusta 2008. godine do danas, devizni kurs je porastao sa 76,63 dinara na 117,37 dinara. Prošle godine u ovo vreme evro je vredeo 102 dinara, 2010. godine 105,31 dinar, a 2009. godine 93,28 dinara. Za sve, pa i stambene kredite, slabljenje evra je napravilo najveći problem u otplati.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar