Izjednačene kamate za dinarske i kredite u evrima

Na ovakvu poslovnu politiku banke su se odlučile kako bi se zaštitile od teško naplativih kredita, jer građani otežano otplaćuju zajmove

Većina banaka u Srbiji izjednačila je kamate na kratkoročne kredite u evrima i dinarima, a neke su čak drastično povećale cenu zajmova u evropskoj valuti. Tako se gotovinski zajam u evrima može uzeti uglavnom sa kamatom od 19 do 24 odsto, ali i od čak 31 odsto. Uz to neophodan je depozit od 30 odsto. Ista pozajmica, ali u dinarima košta od 17,70 do 26 odsto godišnje i nisu potrebni učešće ili depozit.

Na ovakvu poslovnu politiku banke su se odlučile kako bi se zaštitile od teško naplativih kredita, jer građani zbog valutnog rizika, odnosno sve većeg rasta vrednosti evra, otežano otplaćuju uzete zajmove. Većina nudi dinarske kredite sa fiksnom kamatom, tako da je rata ista tokom celog perioda otplate i manji rizik da neće biti vraćeni.


Tako na primer, ukoliko se neko odluči da uzme keš kredit od 3.000 evra, mora da položi 900 evra depozita. Kamata na ovaj zajma iznosi 31,30 odsto godišnje, a rata u slučaju da se otplaćuje 48 meseci iznosi 82,1 evra. Ukoliko se kod iste banke uzme dinarski gotovinski kredit rata iznosi za devet odsto manje ili 22,30 odsto.

Bankari odvraćaju klijente od indeksiranih zajmova, kako ne bi i jedni i drugi dospeli u nerešive probleme odnosno da zbog rasta kursa stane otplata rata. Takođe, po novom Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, bankar je u obavezi da klijentu prvo ponudi uslugu u dinarima.

Izvor: Novosti

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar