Izdate građevinske dozvole u Republici Srbiji, januar 2014

Prema broju dozvola izdatih u januaru 2014, prijavljena je izgradnja 318 stanova s prosečnom površinom 80,2 m². Prema izdatim dozvolama, broj stanova manji je za 40,2% nego u januaru 2013. Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 21,0% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 148,5 m², a 70,1% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 57,7 m².

U januaru 2014. izdato je 389 građevinskih dozvola, što je za 4,3% više nego u januaru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u januaru 2014. manji je za 55,0% u odnosu na januar 2013.

Posmatrano prema vrsti građevina, u januaru 2014. izdato je 70,4% dozvola za zgrade i 29,6% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 62,4% odnosi se na stambene i 37,6% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove, 68,7%.

Predviđena vrednost radova novogradnje u januaru 2014. iznosi 81,5% od ukupno predviđene vrednosti radova. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema oblastima, zabeležena je u Beogradskoj oblasti, 21,6% od predviđene vrednosti novogradnje. Slede Severnobačka oblast, 8,6%, Južnobanatska oblast, 6,1%, i Sremska oblast, 6,0%, dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,5 do 5,8%.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar