Godišnji porez na stan od 80.000 evra – 12.000 dinara

Šta donosi novi zakon o porezu na imovinu

Najnepravičniji od svih poreskih propisa u Srbiji - Zakon o porezu na imovinu potpuno je promenjen i spreman za sednicu Vlade već u četvrtak. Na sve nekretnine ubuduće će se plaćati jedinstvena poreska stopa od 0,4 odsto, saznaje “Blic”. Tako će, primera radi, na stan vredan 80.000 evra vlasnik plaćati 12.000 dinara poreza godišnje umesto 2.000 dinara kao do sada.

Poreska stopa od 0,4 odsto bila je najniža od četiri postojeće po sadašnjem zakonu i primenjivala se na nepokretnosti vredne do šest miliona dinara. Međutim, u 2006. godini 99,7 odsto obveznika platilo porez baš po toj stopi bez obzira na vrednost nekretnine.

Novim zakonom ovakve anomalije, koje su išle u korist pre svega najbogatijih, ispravljene su tako što se porez više neće moći umanjiti i do 70 odsto na osnovu života u domaćinstvu, nego za najviše 10.000 dinara po članu. Po dosadašnjim propisima, poreska osnovica od milion evra mogla je po ovom osnovu da se automatski smanji za nemalih 700.000 evra! Uz to, vlasnik je imao pravo i na smanjenje poreske obaveze opet za 70 odsto na osnovu starosti nekretnine. Novim zakonom ova mogućnost svedena je na maksimalnih 40 odsto.

- Porez na imovinu je izuzetno komplikovan i najdrastičniji primer kako se porezima favorizuju oni koji imaju najvrednije nekretnine. Zato je novi zakon bio prvi korak ka uspostavljanju pravičnog oporezivanja i pošto je gotov naći će se na dnevnom redu prve sednice Skupštine - najavila je juče ministarka finansija Diana Dragutinović.
Cene kvadrata na osnovu kojih je računata obaveza bile su potpune nerealne. Poreska uprava, na primer, u centralnoj beogradskoj opštini Vračar računala je cenu kvadrata 80.000 dinara, (do 1.000 evra), dok se u realnom životu prodaje za 2.500 evra. Oslobođenje za starije od 65 godina koji žive sami u stanu manjem od 65 kvadrata, ostaje i u novom zakonu. Oni će i dalje imati pravo na smanjivanje poreske obaveze i do 75 odsto. Međutim, veći porez ubuduće će plaćati pravna lica koja su do sada plaćala porez na osnovu knjigovodstvene vrednosti nekretnine, što znači da im je ostavljena sva sloboda da štimuju prikazanu vrednost. Interesantno je da u studiji “Poreska politika u Srbiji - Pogled unapred” piše da “podaci o stepenu potcenjenosti prikazane vrednosti nekretnine prevazilaze očekivanja”. Primer je opština Aranđelovac, gde je trećina obveznika prijavila vrednost koja je svega 10 odsto stvarne tržišne. Za istu nekretninu, lokal u centru grada, na primer, fizičko lice platiće mnogo veći porez nego pravno lice. Novim zakonom, pravna lica koja vode poslovne knjige trebalo bi da plaćaju porez na tržišnu, a ne na knjigovodstvenu vrednost.
Izmenjeni Zakon o porezu na imovinu dosta kasni u odnosu na plan zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Koliki porez ćemo plaćati
Poreska osnovica Porez (1 član domaćinstva) Porez (4 člana)
500.000 1.960 1.900
200.000 760 700
100.000 360 300
50.000 160 100
25.000 60 50

Izvor: Studija “Poreska politika u Srbiji - Pogled unapred”
*svi iznosi su u evrima

Primer obračuna poreza za stan od 90 kvadrata na Vidikovcu
Stari zakon Novi zakon
Procenjena vrednost 4.047.901 8.000.000
Amortizacija 43,5% 31%
Poreska osnovica 2.287.064 5.520.000
Iznos poreza 9.148 22.080
Kredit za četvoročlanu porodicu 6.404 10.000
Poreska obaveza 2.744 12.080

Izvor: Studija “Poreska politika u Srbiji - Pogled unapred”
* četiri člana domaćinstva, svi iznosi su u dinarima

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar