Dulić: Nastavljamo reforme u građevinarstvu

Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji biće nastavljene reforme i uvođenje reda u građevinarstvu, rekao je ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Dulić

I dalje će se insistirati na donošenju planskih dokumenata, ubrzanju izdavanja građevinskih dozvola, privatnoj svojini na građevinskom zemljištu i završetku legalizacije 790.000 prijavljenih objekata, istakao je ministar.
Dulić je naglasio da će biti pojednostavljena legalizacija i omogućeni popusti do 99 odsto, sa plaćeanjem na rok do 20 godina, kako bi se taj proces konačno završio u Srbiji.
Na primer, vlasnici bespravno izgrađenih porodičnih kuća i stanova do 100 metara kvadratnih imaće popust od 99 odsto na svakih 25 metara kvadratnih po članu domaćinstva, kao i umanjenje od 60 odsto za sledećih 100 metara kvadratnih u istom objektu, kada su ispunjeni socijalni uslovi.
Dulić je pozvao vlasnike nelegalno sagrađenih objekata da po usvajanju izmena i dopuna zakona iskoriste predviđene popuste, koji će važiti za vlasnike koji sa lokalnim samopuravama zaključe ugovor o uređivanju međusobnih odnosa oko naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ili ugovor o uređivanju međusobnih odnosa oko pribavljanja propisane dokumentacije do 30. juna 2012. Vlasnici bespravno sagrađenih stambenih objekata od 100 metara kvadratnih u drugoj zoni, na osnovu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, imaće mogućnost da plaćaju ukupne mesečne troškove za legalizaciju 487 dinara u prve četiri godine i preostalih 16 godina svega 13 dinara.
Dulić je istakao da popusti ne važe za objekte izgrađene u prvoj i ekstra zoni i da je za njih potrebno ispuniti socijalne uslove, koji podrazumeva podnošenje dva dokumenta - da su građani bespravnom gradnjom trajno rešavali stambeno pitanje i drugim dokumentom dokazuju da najmanje dve godine imaju boravište na adresi na kojoj se objekti nalaze i nemaju druge nepokretnosti na teritoriji te opštine.
Za porodičnu kuću od 200 kvadrata u drugoj zoni moći će mesečno da se plaćaju ukupni troškovi u prve četiri godine 1.135 dinara i narednih 16 godina po 325 dinara.
Dulić je naveo da će biti ubrzan i proceš konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu tako što će umesto Poreske uprave vrednost zemljišta za konverziju procenjivati lokalne samouprave - formiranjem urbanističkih zona u kojima će utvrditi vrednost kvadrata.
On je kazao da se ne odustaje od naplate za konverziju i da je ministarstvo išlo na to da jasno razdvoji one koji su kupovali firme tokom privatizacije da bi došli do jeftinog građevinskog zemljišta i otpuštali radnike i one koji su to činili da bi nastavili proizvodnju.
Ministar je istakao da je velika zabluda da je Zakon o planiranju i izgradnji, koji je donet 2009. godine, zustavio građevinsku operative već da je tada ta grana privrede tada pretrpela udarac svetske ekonomske krize, kao i svuda u svetu.
Srbija će, prema njegovim rečima, u narednoh nekoliko godina prvi put u svojoj istoriji biti pokrivena planskim i urbanističkim dokumentima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar