Dozvole za gradnju čekaju i po godinu dana

Šta najviše koči građevinske investitore u našoj zemlji

Da bi došli do građevinske dozvole investitorima u Srbiji potrebno je u proseku 259 dana, a taj period zna da traje i po nekoliko godina. Građevinari za to optužuju komplikovane procedure i birokratiju, kojoj je potrebno dostaviti blizu 50 različitih dokumenata. Ovaj problem trebalo bi da reši novi Zakon o izgradnji, ali će njegovi efekti moći da se vide tek za dve godine.

ompanija ”Napred“ duže od godinu dana čeka na dozvole kako bi započela gradnju stanova na tri lokacije u Beogradu. Predstavnici ovog preduzeća su u maju 2008. godine podneli prvi zahtev za građevinsku dozvolu i, kako kažu, još nemaju informaciju kada će iz Sekretarijata za urbanizam stići i poslednji dokument.
- Ništa od nas ne zavisi. Sve je na Sekretarijatu. Mislim da će proći još najmanje godinu dana kako bi dobili građevinsku dozvolu jer su mi i nadležni rekli da se čeka na neke vladine uredbe. Nažalost, mi sada možemo da garantujemo da ćemo graditi u Rusiji ili Libiji i već tražiti kupce, a to je u Srbiji nemoguće - kaže Dobroslav Bojović, direktor preduzeća ”Napred“.
Sličan problem ima i ”Energoprojekt“. Ova kompanija već dve godine čeka na papire kako bi u blokovima 22 i 24 mogla da započne gradnju stambenih zgrada.
- To nas ne iznenađuje. I ranije smo se borili sa istim problemom. U ovom trenutku ne znam ni dokle smo stali sa tim, ni šta nam je još potrebno od papira da bi počeli da gradimo jer tih dokumenata je zaista previše - kaže Svetislav Simović, direktor visokogradnje u ”Energoprojektu“.
Ovakvih primera je zaista mnogo, pogotovo u Beogradu, gde neke kompanije na dozvole čekaju i do pet godina. Zato i ne čudi podatak da je Srbija po brzini izdavanja građevinskih dozvola, prema procenama Svetske banke, tek 171. zemlja na svetu. U drugim, uređenim državama Evrope ti papiri se dobijaju za najduže mesec dana, a kod nas se na njih čeka 259 dana. Ipak, to je samo prosek. Retko koji investitor u Beogradu se može pohvaliti da je za manje od godinu dana dobio sve neophodne dozvole.
Investitori u budućnosti neće raditi idejni projekat, pribavljati akt o urbanističkim uslovima ili odobrenje za gradnju. Sada će preduzetnik zvanično morati da prođe kroz samo tri koraka - pribavljanje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole.

Nedostatak planova
Pitanje je kada će ovaj zakon u potpunosti biti primenjivan jer osim procedure veliki problem predstavlja nedostatak planova detaljne regulacije na mnogim lokacijama bez kojih investitor ne može ni da uđe u postupak za dobijanje dozvola. Opštine po Zakonu o izgradnji imaju rok od dve godine da ih donesu, inače će biti sankcionisane raspuštanjem skupštine. Takođe, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranje tek treba da krene u obuku zaposlenih u sekretarijatima za urbanizam i nadležnim službama, kako bi ih bolje upoznali sa novim zakonskim propisima.

Postupak za dobijanje građevinske dozvole

PRVI KORAK
Informisanje
Pre nego što krene u postupak za dobijanje građevinske dozvole investitor se u nadležnoj opštinskoj službi ili sekretarijatu za urbanizam informiše šta može da gradi na određenoj lokaciji. To može da proveri i na njihovom sajtu.
Dokumentacija
Investitor mora da ima dokaz o vlasništvu ili, ukoliko je zakupac, o zakupu da bi dobio lokacijsku dozvolu.
Preparcelizacija
Ovaj projekat se radi samo ukoliko je neophodno spojiti dve ili više parcela, a u roku od deset dana mora da ga odobri nadležna služba.

DRUGI KORAK
Lokacijska dozvola
Sa potrebnom dokumentacijom i projektom preparcelizacije podnosi se zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, a nadležna služba ima rok od 15 dana da je izda.

TREĆI KORAK
Glavni projekat
Glavni projekta u ime investitora radi odgovorni projektant, a njegovu usklađenost sa urbanističkim planom proverava spoljna kontrola.
Građevinska dozvola
Ako je glavni projekat u skladu sa parametrima u lokacijskoj dozvoli, nadležna služba ima rok od osam dana da ga odobri.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar