Dobar zakon, teška primena

Zakon o planiranju i izgradnji dobro je napisan, ali je za investitore teško primenjiv. Izgradnju koči nejasna podela rada između četiri ministarstva, kažu investitori.

Urađeni urabanistički planovi, rešeno pitanje vlasništva nad zemljištem, brže dobijanje građevinske dozvole i efikasna legalizacija bespravo podignutih objekata neka su od rešenja u novom Zakonu o planiranju i izgradnji. Investitori se, ipak, žale na njegovu primenu.

Ukoliko građani, ali i domaći i strani investitori, dođu da se raspitaju za gradnju objekta svaki službenik u Srbiji reći će da je procedura za dobijanje građevinske dozvole kratka, do 7 dana,  uz uslov da imate sva potrebna dokumenta.

"Za taj deo posla imamo dosta ljudi pošto je smanjen obim zahteva za izdavanje lokacijskih dozvola, što je uzrokovano izmenom zakona, nekim novim pravilima, prevođenjem prava korisnika u pravo vlasništva. Mi, praktično, nismo imali mnogo zahteva u ranijem periodu", rekao je Dragan Viktorović, zamenik načelnika urbanizma iz Kraljeva.

Investitori kažu da je Zakon o planiranju i izgradnji dobro napisan, ali da je u praksi teško primenjiv i da je ova godina za graditelje izgubljena. Ukazuju na to da se često između četiri ministarstva, za infrastrukturu, prostorno planiranje, finansije i poljoprivredu ne zna šta je u čijoj nadležnosti.

Investitori traže da se formira radna grupa tih ministarstava koja bi razrešila dileme.

"Kada odete u katastar i kada želite da prevedete parcelu na vas, oni to ne mogu da urade, a vi bez prevođenja parcela i imovine ne možete da se pojavite kod nadležnog organa da vam izda dozvolu. Načelnici uprava moraju da raščiste te probleme, a oni koji nisu spremni da rade moraju da se sklone sa tih mesta ili da sve prebace u elektronsku formu", rekao je Toplica Spasojević, iz ITM grupe.

Zakon je precizan, a na lokalnim samoupravama je da ga tako i primene, kažu u Ministarstvu za prostorno planiranje.

"U ovom trenutku se mučimo da nateramo sve administracije da ga implementiraju na pravi način i mislim da će to biti pravi izazov za primenu zakona do poslednje kancelarije u svim opštinama", rekao je ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Dulić.

Zbog čega u 2010. godini još nemamo rešene detaljne urbanističke planove niko od nadležnih nema precizan odgovor.

U resornom ministarstvu tvrde da su za njihovu izradu spremili i novac i odredili rok od godinu dana da ih lokalne vlasti sprovedu. Za investitore je najvažnije da konačno počne primena giljotine propisa o čemu godinama slušaju, posebno u proceduri izdavanja građevinskih dozvola.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar