Banke prihvatile manju ratu za kredite u švajcarcima

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije jednoglasno je u ponedeljak prihvatio preporuku Narodne banke Srbije o rešavanju problema otplate stambenih kredita koje su građani uzeli u švajcarskim francima. Za nekoliko dana biće pripremljeno standardizovano rešenje koje ćemo uputiti svim bankama

- Banke će morati da izmene svoje programe i donesu nove odluke, što je tehnološki komplikovana procedura, ali očekujem da će do 1. avgusta taj posao biti završen - rekao je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udurženja banaka Srbije. - Još nije desilo da Upravni odbor UBS nešto predloži bankama, a da one to ne prihvate.

Banke bi u skladu sa preporukom NBS korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima omogućile da otplaćuju ratu u iznosu koji je bio na dan odobravanja kredita i korigovanu za rast švajcarskog franka prema evru najviše do osam odsto.

Građani koji su uzimali kredite tokom 2007. i prvih devet meseci 2008, kada je švajcarski franak bio najslabiji u odnosu na evro, a takvih je najviše, u naredne tri godine bi otplaćivali rate koje su za 12 do 19 odsto niže od njihovih tekućih rata. Na primeru rate od 500 franaka, to znači umanjenje od 60 do 95 franaka. Rok dospeća svakog odloženog potraživanja ne bi mogao da bude kraći od tri godine od dana dospeća pojedinačne rate, osim kada kredit dospeva ranije. Kako bi se težak položaj korisnika tih kredita olakšao, na potraživanja čija je naplata odložena u skladu sa preporukom, banke ne treba da obračunavaju i naplaćuju kamatu.

Tako će mesečna obaveza od 500 švajcarskih franaka, od prvog septembra biti manja za 95 franaka, a posle tri godine, ovaj iznos će se u jednakim ratama vraćati do prvog septembra 2019. Mesečna rata biće manja za 8.447 dinara i, umesto 35.967, iznosiće 27.084 dinara.

- Malo ko je očekivao da će švajcarska valuta enormno da ojača u odnosu na evro i da će naš dinar toliko da oslabi u odnosu na sve druge monete. Takav loš odnos, uz dodatno povećanje marži banaka, dovelo je građane zadužene u francima da teško otplaćuju preuzete obaveze.

Prema podacima NBS, udeo kredita indeksiranih u stranoj valuti kod kojih postoje teškoće u otplati, na kraju marta ove godine bio je oko 3,5 odsto za kredite u evrima i 11 odsto za kredite u „švajcarcima“. Ti podaci upućuju na povezanost između slabljenja evra u odnosu na „švajcarac“ i uvećanje udela problematičnih kredita u „švajcarcima“ u ukupnim kreditima. Kod kredita u švajcarskim francima, korisnici su u mnogo nepovoljnijem položaju, zbog toga što je ta valuta ojačala u odnosu na evro za više od 30 odsto. Krajem 2008. za oko 10 odsto, i za više od 20 odsto tokom 2010. i 2011. godine.

- Time je odnos evro - švajcarski franak u poslednjih nekoliko godina promenjen sa maksimalnog nivoa od 1,68 odsto na sadašnjih oko 1,25 odsto. Više od 90 odsto kredita u „švajcarcima“ uzeto je 2007. i prvih meseci 2008. godine.

BROJKE

  1. 800-900miliona evra su ukupno odobreni krediti u CHF
  2. 30posto ojačao je franak od 2008. do 2011. u odnosu na evro
  3. 80.000evra je maksimalni iznos stambenog zajma na koji se odnosi preporuka

MARŽE

Svim dužnicima kojima su kamatne stope podizane bez osnova, odnosno „shodno poslovnoj politici banke“, biće vraćene na pređašnji nivo. Praktično, za iznos neopravdano naplaćenih kamata, ovim dužnicima biće umanjen ostatak duga po kreditu, i to bez ikakvih naknada. Ovo se odnosi na period od jednostranog povećanja kamatne stope, do početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, na svaki pojedinačni kreditni ugovor u bankama.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar