40.000 domaćinstava ne plaća porez

Građani koji ne plaćaju porez na imovinu imaju rok od tri meseca da se jave u Gradsku kuću radi regulisanja ove obaveze.

Gradonačelnik Igor Pavličić kaže da porez na imovinu na području Novog Sada plaća oko 100.000 domaćinstava, ali da ih je prema evidenciji "Informatike" za 40.000 više.

On napominje da to znači da bi gradski prihodi, po tom osnovu, u odnosu na sadašnjih 700 miliona dinara, trebalo da budu znatno veći.

Gradska poreska uprava počela je da radi danas, a njenom otvaranju prethodila je promena zakona koji je naplatu poreza na imovinu, s republičke, preneo u gradsku nadležnost. Načelnica Gradske poreske uprave, Marijana Tarajić, kaže da to znači da je Grad preuzeo administriranje poreza na imovinu fizičkih, pravnih lica i preduzetnika, kao i komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru, dok su nasleđe i poklon, odnosno apsolutna prava, ostala u nadležnosti Republike.
"S obzirom da dolazi 15. avgust, pozivam građane da izmire svoje poreske obaveze. Uplatni račun i poziv na broj nisu se menjali, a jeste organ koji je nadležan za administriranje", objašnjava načelnica Gradske poreske uprave i dodaje da se porez uplaćuje na osnovu rešenja iz prethodne godine, sve dok se ne dobije novo rešenje. "Pošto je treći kvartal, iznos na rešenju se podeli na četiri i pomnoži sa tri u slučaju da ništa ove godine nisu platili i taj iznos uplate. Kada dobiju nova rešenja, što se može očekivati u septembru, onda će imati rok od 15 dana da, ukoliko postoji neka razlika između starog i novog rešenja, tu razliku uplate", kaže Marijana Tarajić.

U Gradskoj poreskoj upravi napominju da je nebitno da li je objekat legalan ili ne, odnosno da je samo njegovo postojanje uslov za nastajanje poreske obaveze, te da se poreska osnovica utvrđuje na osnovu kretanje cene novoizgrađenih objekata u protekloj godini.

Porez na imovinu fizičkih lica regulisaće se u Gradskoj kući, dok će u novootvorenim prostorijama Gradske poreske uprave, na Bulevaru Mihajla Pupina broj 3, građani kao fizička lica dolaziti samo prilikom kupovine prvog stana.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar