BG Nekretnine

skip to content

Brza pretraga

Brza pretraga


Najnovije u ponudi

Lokacija:  Jagodina
Cena: 145,000 €     opširnije read more

klikni za više detalja

Lokacija:  Vracar
Cena: 600 €     opširnije read more

Lokacija:  Vrdnik
Cena: 110,000 €     opširnije read more

Lokacija:  Zlatibor
Cena: 128,000 €     opširnije read more


Nekretnine bez posrednika

Saveti sručnjaka

Imate nedoumice u vezi sa kupoprodajom nekretnina?

Na ovoj stranici možete naći odgovore na najčešće nedoumice prilikom kupoprodaje nekretnina.

 • Zbog čega je bitno proveriti da li nekretnina koja je predmet kupovine ima uredne papire, i zašto treba kupovati samo nekretnine sa urednim papirima?
 • Kako se dokazuje pravo vlasništva nad nekretninom?
 • Na koji način se može proveriti stanje u zemljišnim knjigama?
 • Šta je potrebno za uknjižbu prava vlasništva?
 • Gde i kada se predaje zahtev za uknjižbu prava vlasništva nad nekretninom?
 • Koje institucije je potrebno obavestiti o sticanju prava vlasništva nad nekretninom, i šta je za to potrebno?
 • Koje institucije je potrebno obavestiti o prestanku prava vlasništva nad nekretninom, i šta je za to potrebno?
 • Kako prodavati nekretninu?
 • Koji dokumenti su potrebni za promet nekretninama?
 • Koliki je porez na promet nekretnina u Srbiji?
 • Da li postoje situacije u kojima nije potrebno platiti porez na promet nekretnina?
 • U kom vremenskom roku se mora platiti porez na promet nekretnina u Srbiji?
 • Podleže li kupac nekretnine još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?
 • Šta je to porez na kapitalnu dobit i ko mu podleže?
 • Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Srbiji?
 • Da li je moguće sklopiti i overiti kupoprodajne ugovore u inostranstvu?
 • Koji je procenat posredničke provizije koju uzimaju agencije za promet nekretnina?
 • Šta je to kapara?
 • Šta je to procena tržišne vrednosti, da li je potrebna i da li je verodostojna?

Zbog čega je bitno kvalitetno oglašavanje nekretnina?

Kvalitetan maketing nekretnina je ključan za uspešnu prodaju.

Jačanjem interneta kao medija i povećavanjem broja korisnika interneta, tokom posljednjih nekoliko godina oglašavanje nekretnina putem interneta je postalo najefikasniji način prezentovanja nekretnina.

Osim osnovnih informacija o nekretnini, opišite kraj u kome se nekretnina nalazi. Potencijalni kupci su zainteresovani i za ulicu, blizinu škole i prodavnica, udaljenost od linija gradskog saobraćaja, da li je nekretnina na sunčanoj strani, postoji li u blizini park, i slično. Postavite i nekoliko fotografija spoljašnosti i unutrašnjosti nekretnine, kao i same ulice, kako bi potencijalnim kupcima omogućili da stvore što precizniju sliku.

Pošto je od skora naše tržište nekretnina postalo izuzetno interesantno za strance, objavljivanjem oglasa i na engleskom jeziku svoju nekretninu činite dostupnom i kupcima sa inostranog tržišta, čime povećavate broj zainteresovanih kupaca, a samim tim i šansu da svoju nekretninu prodate u što kraćem vremenskom roku po željenoj ceni.