BGnekretnine Newsletter br.5

U ovom broju:

Korak po korak do uknjižbe – Katastar nepokretnosti

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine, druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti kao i realni tereti i ograničenja, a u slučajevima koji su utvrđeni zakonom upisuje se i držalac nepokretnosti. Upis prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti vrši se:

Prava na nepokretnostima stiču se, prenose, ograničavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. Isprave koje su osnov za upis prava na nepokretnostima sačinjavaju se pred drugim nadležnim organima. Republički geodetski zavod proverava formalnu valjanost tih isprava (pravosnažnost, pečat, sudska overa potpisa, usklađenost sa podacima katastra) i nadležnost u pogledu njihovog donošenja koja je predviđena drugim posebnim zakonima.

Upisi u katastar nepokretnosti isti su kao i upisi u zemljišnu knjigu, i to:

Katastar nepokretnosti sadrži podatke o:

Katastar nepokretnosti sastoji se od:

Radni original katastarskog plana jeste kopija arhivskog originala katastarskog plana, može biti u analognom ili digitalnom obliku i koristi se u postupku održavanja državnog premera i katastra nepokretnosti. Zbirka isprava se sastoji od originala ili overenih prepisa isprava koje su sačinjene u skladu sa zakonom i na osnovu kojih je izvršen upis u katastar nepokretnosti.

Glavni delovi katastarskog operata koji se izrađuje isključivo u digitalnom obliku su:

List nepokretnosti predstavlja osnovni svojinski dokumenat o nepokretnostima, pravima na nepokretnostima i teretima, odnosno ograničenjima i sadrži podatke o:

Oglašavanje u sekciji «Predstavljamo»

Nudimo vam mogućnost postavljanja vašeg oglasa na naslovnoj strain našeg sajta, u sekciji «Predstavljamo». Svaki oglas koji je objavljen na naslovnoj strani vidi svaki posetilac našeg sajta. Na ovaj način vaš oglas će videti 20 puta više posetilaca, čime znatno povećavate mogućnost da svoju nekretninu prodate u što kraćem vremenskom roku po željenoj ceni. Stojimo vam na raspolaganju oko sastavljanja teksta oglasa na srpskom i engleskom jeziku, ili njegove dopune, kao i postavljanja fotorafija ulice ili dela grada u kojoj se nekretnina nalazi, a sve u cilju što boljeg prezentovanja vaše nekretnine potencijalnim kupcima. Za sve detaljnije informacije možete nam se obratiti na admin@bgnekretnine.net

Saveti stručnjaka

Imate nedoumice u vezi sa kupoprodajom nekretnina? Ukoliko imate pitanje iz oblasti prava, ili vam je potreban pravni savet u vezi sa kupoprodajom ili izdavanjem nekretnina, obratite se našem pravniku na pravnik@bgnekretnine.net. Odgovor će vam stići na e-mail adresu, i biće objavljen na našem sajtu.

Vaša reklama na BGnekretnine.net

Sa preko 50.000 posetialca mesečno BGnekretnine.net pruža kvalitetnu platformu za vašu promociju. Vaša reklama na našoj posećenoj Internet prezentaciji može vam doneti samo korist. Nudimo vam mogućnost reklamiranja u vidu centralnog, ili preko manjih banera. Za bliže informacije obratite se na oglasi@bgnekretnine.net

Zašto se oglašavati na našem sajtu

Kvalitetan marketing nekretnina je ključan za uspešnu prodaju. Jačanjem interneta kao medija, oglašavanje nekretnina putem interneta je poslednjih godina postao najefikasniji način oglašavanja nekretnina. Na sajtu BGnekretnine.net možete besplatno oglasiti svoju nekretninu, i direktno, bez posrednika, stupiti u kontakt sa kupcem. Uz osnovne podatke o lokaciji, tipu nekretnine, ceni, kao i ostalim karakteristikama (strukturta, spratnost, terasa, lift i sl.), imate mogućnost detaljnog opisa nekretnine, kao i fotografija.

U sledećem broju - Utvrdite gde je lokalna služba RGZ-a koja je nadležna za upis prava na nepokretnosti i status nepokretnosti u katastru

O nama

BG nekretnine je najpopularniji sajt za "Nekretnine bez Posrednika". Mi smo i dalje prvi rezultat Google pretrage za kljucnu rec "nekretnine". Sve veci broj svakodnevnih poseta nasem sajtu vam garantuje da ce vas oglas videti veliki broj potencijalnih kupaca, cime u velikoj meri povecavate mogucnost da svoju nekretninu prodate po zeljenoj ceni, u sto kracem vremenskom roku.

Besplatno Oglasavanje

Mi Vam Nudimo mogucnost besplatnog oglasavanja Vase nekretnine na www.bgnekretnine.net.