Založne izjave minus 60 odsto

Notari smanjuju naknade kupcima stanova putem kredita. Od 1. oktobra svi sa fiskalnim kasama. Cena notarskih usluga za sačinjavanje založne izjave koja se prilaže banci za stavljanje određene nekretnine pod hipoteku da bi se dobio stambeni kredit smanjiće se od sledeće nedelje za 60 odsto!

Kako je potvrđeno u Ministarstvu pravde, na predlog ministra Nikole Selakovića Javnobeležnička komora je ponovo razmotrila tarife za nagrade notarima kad su u pitanju založne izjave. Zaključeno je da one ubuduće treba da iznose 40 odsto dosadašnje vrednosti.

To, praktično, znači da bi najjeftinija naknada ubuduće bila 3.600, a ne 9.000 dinara. Naravno, uz dodatih 20 odsto PDV. Nagrade će i dalje zavisiti od visine potraživanja, odnosno od vrednosti hipoteke, a za nekretnine vrednije od 14 miliona dinara, za svaki započeti milion, nagrada se povećava za 10 bodova. Maksimalna naknada, kao ni do sada, ne može preći 600.000 dinara.

Ova odluka stupiće na snagu sledeće nedelje, kada bude objavljena u „Službenom glasniku“ i neće se primenjivati retroaktivno, već samo za nove hipotekarne kredite.

U Ministarstvu nam je rečeno da je ministar sagledao početak rada javnih beležnika, koji su startovali 1. septembra, i prepoznao nezadovoljstvo građana velikim tarifama kada žele da uzmu stambeni kredit. Naime, sastavljanje i overa založne izjave s uvođenjem notarijata poskupela je 45 puta, jer je do tada cena tog dokumenta koji se parafirao u sudu bila 550 dinara na sve iznose stambenih zajmova. Sada ona zavisi od visine stambene pozajmice - što je veći kredit i založna izjava je skuplja.

Ovaj trošak, kao što se očekuje, ne plaća banka nego klijent, pa tako rastu i ukupni troškovi kreditnog aranžmana za 0,1 odsto. Upravo zbog toga ministar pravde je uputio Javnobeležičkoj komori inicijativu za smanjenje nagrada (tako im je zvanično ime) notarima, što je i prihvaćeno.

I Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, potvrdio je da se Komora saglasila sa predlogom ministra:

- Postigli smo dogovor da izađemo u susret građanima i učinimo promet nekretnina pristupačnijim. Svaki put kad se pojave slične situacije, reagovaćemo u korist građana.

Od 1. oktobra javni beležnici moraće i da uvedu fiskalne kase kako bi se i elektronskim putem vodila evidencija njihovog prometa.

KONTROLA PROMETA

Sada sav novac koji cirkuliše u prometu nepokretnosti država može da kontroliše, što podiže stepen pravne sigurnosti, i sprečava moguće zloupotrebe i korupciju. Time što garantuju pravnu sigurnost, notari smanjuju i priliv parničnih postupaka u sudovima, vezanih za nezakoniti promet nekretnina, kažu u Ministarstvu pravde.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar