UniCredit banka učestvuje u Programu dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica

Potpisivanjem Ugovora sa Ministarstvom odbrane Srbije, UniCredit banka uključila se u Program dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih lica Vojske Srbije u 2016. godini. Program obuhvata subvencionisane stambene kredite, koji se odobravaju u maksimalnom iznosu od 100.000 evra i sa periodom otplate do 30 godina, uz ispunjenje svih ostalih propisanih uslova od strane Ministarstva odbrane Srbije.

Iznos učešća klijenta zavisi od učešća Republike Srbije, koje se kreće od 14 do 25 odsto, a zajedno moraju da iznose najmanje 20 procenata. Tako, na primer, ukoliko Republika Srbija učestvuje sa 14, minimalno učešće klijenta iznosi 6 odsto. Nominalna kamatna stopa za iznos finansiranja koji obezbeđuje Srbija iznosi 0,1 odstona godišnjem nivou.

Trenutna ponuda stambenih kredita UniCredit banke koji se odobravaju profesionalnim licima Vojske Srbije podrazumeva godišnju nominalnu kamatnu stopu koja se formira kao zbir 6M EURIBORA i margine od 3,20 odsto i trenutno iznosi 3,10 odstogodišnje. Efektivna kamatna stopa iznosi 2,48 odstona godišnjem nivou. Pored toga, administrativni trošak iznosi svega 0,5 odsto od iznosa kredita, dok se naknada za održavanje kredita ne naplaćuje.

Ukoliko se klijent, na primer, opredeli za subvencionisani stambeni kredit u ukupnom iznosu od 75.000 evra, od čega UniCredit banka finansira iznos od 60.000 evra, uz varijabilnu nominalnu kamatnu stopu od 3,10 odsto, i period otplate od 25 godina, mesečna rata koju bi klijent otplaćivao banci bi iznosila 289,03 evra. Sa druge strane, klijent bi nakon isteka 25 godina, pet godina otplaćivao iznos od 15.000 evra Srbiji sa nominalnom kamatnom stopom od 0,10 odsto, a mesečna rata bi iznosila 257,00 evra.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar