U Srbiji do sada oduzeto 700 stanova zbog neplaćanja kredita

U Srbiji je do sada aktivirano 700 hipoteka - toliko je građana koji više nisu mogli da otplaćuju svoje rate, a njihov broj se uvećava.

Takvi stanovi, međutim, ne nalaze lako nove vlasnike, iako im je cena niža od tržišnih pa i do 40 odsto. Razlog zašto se teško prodaju nekretnine koje su oduzete od dužnika, a koje su za skoro polovinu jeftinija od tržišne, jeste sujeverje. Kad čuju da se stan prodaje jer ga je banka oduzela, mnogi odmah odustaju, potvrdili su nam u agencijama za prodaju nekretnina.

Od banke do banke i njihovih internih propisa zavisi kada će biti aktivirana hipoteka.

Kako nam je potvrđeno u bankama, hipoteke se uglavnom aktiviraju kada klijent više od šest meseci ne otplaćuje svoje rate. U Sosijete ženeral banci, od 12.000 zajmova u otplati, trenutno su dva u fazi aktiviranja hipoteke.

"To je poslednja mera kojoj pribegavamo samo ako ni razgovori sa klijentom, ni zvanične opomene ne urode plodom. Čak i tada je moguće sa bankom postići neki dogovor. Što kasnije se klijent javi banci, to je veće kašnjenje i iznos neplaćenih rata, pa je i manji prostor za traženje izlaza iz te situacije", kaže Pjer Bosk, član izvršnog odbora Sosijete ženeral banke.

Procedura je takva da se prvo klijentu šalje opomena pred raskid ugovora. Sledeći korak je obaveštenje o raskidu ugovora i dospelost celog kredita sa svim kamatama. Zatim banka šalje prvu opomenu za namirenje kompletnog duga, a ako to ne urodi plodom i klijent ne otplati u celosti dospeli kredit, sledi opomena o prodaji nepokretnosti.

U isto vreme, banka šalje belešku u katastar o hipotekarnoj prodaji. Dužnik tada ima rok od 15 dana da odgovori, odnosno da uputi prigovor ili žalbu. Nakon toga kreće postupak prodaje - na aukciji ili neposrednom pogodbom.

"Kada se na aukciji prodaje oduzeti stan, određuje se tržišna cena, a početna ne može biti niža od 75 odsto vrednosti. Na drugoj aukciji ne može biti niža od 60 odsto", objašnjava Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, dok u drugom slučaju neposrednom pogodbom prodajna cena može da bude još niža.

Problem je u tome što banka, i kad proda stan, i to po ceni koja ne pokriva ostatak kredita, nakon prodaje nepokretnosti i dalje tereti klijenta za razliku novca. Tako da građanin, em što ostane bez stana i bez svog novca koji je uplatio do tog trenutka, ispada da je još dužan banci.

Najviše oglasa za prodaju nekretnina nad kojima je aktivirana hipoteka odnosi se na Beograd, a zatim sledi Novi Sad, ali nema grada u Srbiji u kome nije aktivirana hipoteka.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar