Posts Tagged ‘Zakon o državnom premeru i katastru’

Lični podaci vlasnika stanova na izvol’te19 Feb

Lični podaci vlasnika stanova i svi bitni elementi o nepokretnostima, pre svega u stambenim zgradama, u Srbiji su od 2008. godine dostupni svima, za minimum 1.140 dinara. Naime, bilo koji građanin, u bilo kojoj Službi za katastar nepokretnosti u Srbiji, može da zatraži prepis lista nepokretnosti ...

Pročitajte ceo tekst »