Posts Tagged ‘ugovor o prometu nepokretnosti’

Navikavanje na notare29 Nov

Dva i po meseca nakon što su počeli da rade, javni beležnici kažu da su građani navikli da pravne poslove završavaju u njihovim kancelarijama. Obraćaju im se najviše za overu dokumenata, sklapanje ugovora o prometu nepokretnosti, ugovora o doživotnom izdržavanju, za sastavljanje testamenata ...

Pročitajte ceo tekst »

Ugovore o prometu nepokretnosti mogu da sačinjavaju i advokati i građani31 Oct

Izmenama Zakona o javnom beležništvu koje su, 30. oktobra 2014. godine, usvojene u Vladi, biće omogućeno da, pored javnih beležnika, ugovore o prometu nepokretnosti sačinjavaju i advokati i građani, uz solemnizaciju kod javnog beležnika. To znači da se ugovori o prometu nepokretnosti mogu sačinjavati ...

Pročitajte ceo tekst »