Posts Tagged ‘ugovor o dozivotnom izdrzavanju’

Nove katastarske usluge: Supružnici vlasnici stana za 300 dinara05 Jan

Bračni i vanbračni supružnici, koji su se upisivali kao vlasnici zajedničke nepokretnosti, od 9. januara biće prepoznati kao posebna kategorija korisnika usluga katastra, rečeno je u Republičkom geodetskom zavodu. Supružnici koji zajedno kupuju nepokretnost i čija se oba imena nalaze u kupoprodajnom ...

Pročitajte ceo tekst »

Šta sastavlja notar, a šta možete sami ili sa advokatom?27 Feb

Ugovore vezano za poslove sa nekretninama bilo da kupujete, prodajete, poklanjate stan ili sklapate ugovor o doživotnom izdržavanju, prema novoj odluci Ministarstva pravde, koja je napokon pomirila javne beležnike i advokate, može da sastavlja bilo ko. Međutim, pravnu “težinu” ti ugovori dobijaju ...

Pročitajte ceo tekst »

Navikavanje na notare29 Nov

Dva i po meseca nakon što su počeli da rade, javni beležnici kažu da su građani navikli da pravne poslove završavaju u njihovim kancelarijama. Obraćaju im se najviše za overu dokumenata, sklapanje ugovora o prometu nepokretnosti, ugovora o doživotnom izdržavanju, za sastavljanje testamenata ...

Pročitajte ceo tekst »

U ovoj situaciji se ugovor o doživotnom izdržavanju može poništiti17 Nov

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (primalac izdržavanja), obavezuje da se posle njegove smrti na drugu ugovornu stranu (davalac izdržavanja), prenese svojinu tačno određenih stvari ili neka druga prava. Davalac izdržavanja se tada obavezuje da ga, kao naknadu ...

Pročitajte ceo tekst »

Javni beležnici sutra počinju sa radom31 Aug

Notarstvo postoji u svim zemljama u regionu, a Srbija je poslednja koja uvodi ovu delatnost. Nova pravosudna profesija – javno beležništvo, koje će biti zaduženo za sastavljanje i overu ugovora i obavljanje drugih pravnih poslova, zaživeće u Srbiji sutra ujutru. Tako će svi koji budu hteli da ...

Pročitajte ceo tekst »

Kupovina starih stanova i prenos Infostana20 Mar

Svi oni koji su kupili ili planiraju da kupe stan u staroj gradnji, tj. stan koji je već bio u prometu, nakon isplate ukupne kupoprodajne sume prodavcu i ulaska u posed nekretnine moraju obratiti pažnju na još jedan veoma važan korak, a to je prenos komunalija i ostalih računa na ime novog vlasnika. ...

Pročitajte ceo tekst »

Obrnuta hipoteka: Date stan banci, a dobijete penziju10 Mar

Beograd - Banke širom sveta odavno su počele da sa penzionerima sklapaju ugovore o doživotnoj isplati određene sume novca, ako se penzioneri obavežu da će, posle smrti, banci ostaviti stan. Ovakav ugovor poznat je kao "obrnuta hipoteka" (reverse mortage). Ipak, takav kredit, još je nepoznat u ...

Pročitajte ceo tekst »

Ugovor o doživotnom izdržavanju12 Nov

Ugovorom o doživotnom izdržavanju, obavezuje se jedno lice – davalac izdržavanja, da vas do kraja života izdržava, a vi mu za uzvrat ustupate svoju imovinu, najčešće je to stan, s tim da će navedena imovina postati njegova tek posle vaše smrti. Ova vrsta ugovora postaje veoma popularna ...

Pročitajte ceo tekst »

Kompjuterska evidencija sprečava zloupotrebe naslednih ugovora26 Jan

Ugovori o doživotnom izdržavanju se u praksi sklapaju više puta, a novi softver sprečiće zloupotrebe Osim evidencije ugovora o prodaji stanova, sudovi će uskoro imati i kompjutersku evidenciju ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine za života i svih nasledno-pravnih ugovora, ...

Pročitajte ceo tekst »