Stigle dozvole za Vojislava Ilića 38

Gradska građevinska inspekcija je juče zapečatila radove na još dve lokacije, u Ulici Dimitrija Tucovića 74 i Andrićevom vencu 10. Osim toga, prema rečima Miroslave Daskalović, pomoćnice sekretara za imovinsko - pravne poslove, podneto je još 16 prijava Gradskom javnom pravobranilištvu protiv nesavesnih investitora.

S druge strane, samo nakon dva dana od početka zatrpavanja temeljne jame u Ulici Vojislava Ilića 39 investitor je dobio potvrdu o prijavi radova koju je čekao tri meseca. Izvođenje građevinskih radova na ovoj lokaciji juče je ponovo započeto, kako piše Blic.
- Nisu mogli da sačekaju dva dana, samo mi je nedostajao pečat na potvrdi. Napravili su mi ogromnu štetu i gradilište pretvorili u deponiju. Osim zemlje rupu su punili asfaltom, armaturom i raznim otpadom ­ objašnjava Slobodan Milošević, investitor objekta na ovoj lokaciji.
Prema njegovim rečima, on je dobio samo usmeno obaveštenje o zatrpavanju jame. Niko nije hteo da mu izađe u susret kad je zamolio da se zatrpavanje odloži, jer je bilo pitanje dana kad će dobiti potvrdu o prijavi radova. Ovaj dokument izdaje i overava Sekretarijat za urbanizam, a rad Građevinske inspekcije spada u nadležnost Sekretarijata za imovinsko pravne poslove. Gradska građevinska inspekcija nalaže obustavu radova na gradilištima i proverava građevinske poslove na njima.
Miroslava Daskalović, pomoćnik sekretara za imovinsko pravne poslove, kaže kako je zatrpavanje moralo da se započne 18. novembra jer je tako bilo po planu i programu izvršenja Gradske građevinske inspekcije. Na ovoj lokaciji zatrpavanje je počelo zato što investitor nije obustavio radove kada je to naložila Gradska inspekcija.
- Da je obustavio radove i sačekao potrebne papire, zatrpavanje ne bi ni zakazali. On je nastavio sa iskopavanjem, zbog čega mu je i podneta krivična prijava ­ kaže Daskalović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar