Stanovi mogu i za dinare

Dinarski stambeni krediti više nisu roba bez kupca. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je od početka 2016. godine ukupno odobreno oko 71 milion dinara za stambene kredite i da oni postepeno rastu. Grubo preračunato to znači da je dinarom kupljeno 14-15 stanova vrednosti oko 50.000 evra, uz učešće petine vrednosti kredita, ili tridesetak upola niže vrednosti kakvih ima u unutrašnjosti.

stambeni-kredit

Naravno da je sve to malo i da je na nivou statističke greške u odnosu na evro indeksirane stambene kredite kojih je preko sto hiljada. Međutim, s nepostojećom inflacijom i sve nižim kamatama na dinarske zajmove uopšte, za očekivati je da će stambeni dinarski krediti biti sve jevtiniji i sa dužim periodom otplate i da će zato postati atraktivniji za klijente banaka. Sada kamata na dinarske stambene zajmove iznosi osam, devet odsto godišnje i vezana je za belibor, referentnu kamatnu stopu za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka na srpskom međubankarskom tržištu. Belibor je u stalnom padu pa se očekuje i dalji pad dinarskih kamata na stambene zajmove.

Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je donet pre nekoliko godina obaveza banke je da klijentu prvo ponude proizvod u dinarima, pa tek onda u „čvrstoj” valuti. Međutim, sama zakonska obaveza o ponudi nije bila dovoljna da se klijenti u većoj meri opredele za takav zajam pre svega zbog visokih kamata i kratkog roka otplate. Iako kod ovih zajmova nema deviznog rizika zbog promene kursa, u bankama kažu da, uprkos njihovoj ponudi dinarskih stambenih zajmova, interesovanja nema.

U Sosijete ženeral banci kažu da u prvih šest meseci ove godine nije bilo interesovanja klijenata za dinarske stambene kredite, već je veća tražnja za kreditima indeksiranim u evrima. Podaci Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, pokazuju da je od januara do juna 2016. godine odobreno 25 odsto više stambenih kredita nego u istom periodu prošle godine.

– U ponudi imamo stambene kredite indeksirane u dinarima, sa učešćem do 20 odsto, rokom otplate do 25 godina i kamatnom stopom od 4,75 odsto, plus šestomesečni belibor koji sada iznosi 3,5 odsto. Minimalni iznos za odobrenje dinarskog stambenog kredita je milion dinara, a učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30 odsto veća od iznosa kredita – navode u Sosijete ženeral banci.

Ponuda stambenih kredita u dinarima u Erste banci izazvala je interesovanje klijenata, međutim, kažu da su se klijenti radije odlučivali za kredit indeksiran u evrima. Jedan od glavnih razloga je duža ročnost kredita indeksiranog u evrima i samim tim veći iznos i prilagođena rata.

– Sa smanjenjem dinarskih stopa, na tržištu postoje realne osnove za veći stepen dinarizacije, odnosno povećanje plasmana dinarskih kredita stanovništvu i privredi, tako da se prvi put u ponudi Erste banke nalaze i dinarski stambeni krediti sa povoljnom kamatnom stopom i dužim rokovima otplate od 15 godina – navode u ovoj banci.

Banka Inteza krajem septembra planira da značajno unapredi ponudu stambenih kredita u dinarima. Za sada dominiraju evro stambeni krediti, a od početka godine banka je odobrila više od 720 stambenih kredita u ukupnom iznosu od oko 29 miliona evra, u poređenju sa oko 460 kredita u vrednosti od gotovo 19 miliona evra u prvoj polovini 2015. godine.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar