Stanove ćemo kupovati kod notara

Kupoprodaja nepokretnosti, pa i stanova, ubuduće će morati da se obavlja samo preko javnobeležničkog zapisa, što znači da agencije za promet nekretnina mogu na tržištu posredovati između kupca i prodavca, ali ne i sklapati ugovore.

Generalni sekretar Udruženja pravnika u privredi Jovanka Bodiroga Janković potvrđuje da će ubuduće ugovori o prometu nepokretnosti moći da se zaključuju samo kod ovlašćenih javnih beležnika – notara.

Ministar pravde Nikola Selaković potpisao je 1. avgusta rešenja o imenovanju prvih javnih beležnika u Srbiji. Imenovana su 94 za područja 37 osnovnih sudova. Ukupno bi u Srbiji trebalo da bude oko 350 notara. Na prvi konkurs javilo se gotovo 180 kandidata, od kojih više od 100 za Beograd, dok u pet opština nije bilo kandidata. Javni beležnici počeće da rade u pravnom sistemu Srbije od 1. septembra.

– U Skupštinu Srbije je stigao Predlog zakona o prometu nepokretnosti kojim se predviđa da se ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje isključivo u obliku javnobeležničkog zapisa – podseća Jovanka Bodiroga Janković. – Predviđeno je da bude usvojen po hitnom postupku i da stupi na snagu 1. septembra 2014, kada počinje da se primenjuje Zakon o javnom beležništvu. Praktično, novim rešenjima, određene nadležnosti sudova preuzimaju javni beležnici.

U Predlogu se kao razlog za donošenje novog zakona o prometu nepokretnosti navodi da je neophodno njegovo usklađivanje sa Zakonom o javnoj svojini i Ustavom iz 2006. koji predviđa pretvaranje društvene svojine u privatnu i uvodi kategoriju javne svojine. Predlogom zakona o prometu nepokretnosti predviđeno je da je za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti u obliku javnobeležničkog zapisa isključivo nadležan javni beležnik na čijem je području nepokretnost koja je predmet ugovora.

Predviđeno je da se prenosom prava svojine na zgradi ili drugom građevinskom objektu, prenosi i pravo svojine, odnosno pravo korišćenja ili zakupa na zemljištu na kojem je zgrada i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.U slučaju poljoprivrednog zemljšta, kako se navodi, vlasnik koji namerava da ga proda, ako nema suvlasnika, dužan je da ga prethodno ponudi na prodaju vlasniku susednog takvog zemljišta.

– S obzirom na to da su javni beležnici nova pravosudna profesija, o njihovoj ulozi i značaju u kontekstu privrednog prava biće reči na Susretu pravnika u privredi Srbije od 9. do 11. septembra u Vrnjačkoj banji. Skup je, inače, posvećen reformi prava u privredi, a o notarskoj delatnosti govoriće eminentni stručnjaci na okruglom stolu posvećenom toj temi. Poseban okrugli sto biće posvećen prednacrtu građanskog zakonika Srbije, dela koji se odnosi na ugovore o privredi, bankarske poslove i hartije od vrednosti – ističe Jovanka Bodiroga Janković.

Povlašćeni suvlasnici

Zakonodavac je predvideo pravo preče kupovine, kojim se suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički udeo obavezuje na to da ga prethodno ponudi na prodaju ostalim suvlasnicima. U slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik s većim suvlasničkim delom, navodi se u Predlogu zakona o prometu nepokretnosti.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar