Stanari oprez, bolje komšija nego kazna 50.000 RSD

Oko 25.000 stambenih zgrada, od 40.000 koliko ih postoji u Srbiji, do sada je upisano u registar stambenih zajednica, što je nešto više od 50 odsto.

U 90 odsto slučajeva stanari su se opredelili za komšiju, a 10 odsto slučajeva za profesionalnog upravnika, kaže Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije.

Ona je navela da, iako je praktično rok za upis zgrada u registar istekao 12. decembra prošle godine i dalje postoji mogućnost upisa, a komunalni inspektori iz lokalnih samouprava počeli su da utvrđuju činjenično stanje na terenu - da li je izvršen upis, ukoliko nije koji su razlozi i da donesu rešenja o upisu u registar bez odlaganja.

"Pre svega će se dati preporuka da se u određenom roku, koji se utvrdi rešenjem, izabere upravnik među komšijama ili da se opredele za profesionalnog upravnika i zgrada upiše u registar. Ukoliko do toga ne dođe ići će dalje preporuka da se izabre prinudna uprava ", objasnila je Kovačević gostujući na RTS.

Kako je rekla, prinudni upravnik se bira iz redova profesionalnih upravnika iz registra koji void PKS.

Trentno je 520 profesionalnih upravnika na listi, a u toku je ispit, pa će novih 135 uskoro ispuniti i taj uslov, dodala je Kovačević.

Kada je reč o novčanim kaznama, Kovačević je navela da je Zakonom o stanovanju predviđena mogućnost kazne od 50.000 do dva miliona, ako stambena zajednica nije izvršila svoju obavezu, ali je istakla da cilj nije kažnjavanje već podizanje kvaliteta stanovanja i življenja.

Zato će, kaže, inspektori pribegavati prvo izdavanju nalogu da se imenuje prinudna uprava, čiji je zadatak da organizuje zajednicu da se registruje i izabere upravnika.

Ona je navela da prema podacima RGZ u Srbiji postoji 40.000 stambenih zgrada, a da je od tog broja 15.000 zgrada organizovano prema starom Zakonu oo stanovanju, tako da nije potrebno da im se dodeljuje PIB i matični broj, već samo da se opredele za način upravljanja - izbor upravnika ili profesionalnog upravnika.

"Oko 10.000 je novih stambenih zgrada upisanih u registar, tako da je praktično oko 25.000 stambenih zgrada upisano je u registar, što je više od 50 odsto. Od tog broja oko 10 odsto se opredelilo za profesionalnog upravnika, a 90 odsto se opredelilo za komšiju, a to znači da imaju urapvnika ", navela je Kovačević.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar