Šta kada profesionalni upravnik da otkaz?

Od polovine avgusta prošle godine, do danas 772 ljudi u Srbiji dobilo je zvanje „profesionalnog upravnika zgrade“, a veći broj njih „upravlja“ sa između 30 i 40 zgrada.

Međutim, iako nema ni punih godinu dana kako su počeli sa radom, profesionalni upravnici već daju „otkaze“ stambenim zajednicama kojima su upravljali, pa tako stanare neretko sačeka obaveštenje o jednostranom raskidu ugovora.

„Na vašu, a i našu žalost, ali više vašu nego našu, prinuđeni smo zbog konstantnih pretnji i uznemiravanja od strane vaših komšija koji sačinjavaju takozvani i samoproglašen organ ,,radne grupe“ koji nigde u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ne postoji, obaveštavamo Vas da jednostrano raskinemo ugovor“ – ovo obaveštenje dočekalo je stanare jedne zgrade u Beogradu od strane njihovog profesionalnog upravnika.

Razloga za raskid ima više, ali su iz ove firme naveli one oko kojih nije mogao da se napravi nikakav dogovor sa stanarima.

„Pretnje su počele od samog početka naše saradnje, iako niste imali ni jednog dinara na računu, od nas se očekivalo da zgradu pretvorimo u palatu bez para. Posao upravnika je da samo organizuje radove u zgradi kao i da prikuplja sredstva kojim će se ti radovi izvršiti, a ne da bude domar, dolazi svaki dan i provodi tu 24 sata. Takođe, obzirom da ste krenuli od nule u prva tri meseca nikako od babe nije mogla da se napravi devojka“, objasnio je stanarima ovaj profesionalni upravnik.

šta se radi u slučaju kada profesionalni upravnik da otkaz i u kom roku stanari moraju da pronađu drugog

„Ugovorom mora da bude utvrđen najduži rok za raskid ugovora u slučaju jednostranog zahteva. Na osnovu zakona o stanovanju i održavanju zgrada utvrđeno je da se promena, u ovom slučaju izbor novog upravnika, registruje u roku od 15 dana od nastanka promene“, objašnjavaju u ovom ministarstvu. Oni još i dodaju da se profesionalni upravnik bira 2/3 većinom glasova članova skupštine stanara.

Ukoliko je ugovorom utvrđeno da je otkazni rok profesionalnog upravnika mesec dana, a on obaveštenje o otkazu stavio krajem jula, stanari su dužni da mu isplate i ceo avgust. Nakon izbora novog profesionalnog upravnika, stari mora da izvrši primopredaju dokumentacije i dužnosti oko upravljanja zgradom.

Ako se utvrdi da je profesionalni upravnik proneverio novac sa računa zgrade ili ga nije potrošio u skladu sa odlukama koje je donela stambena zajednica, stanari imaju pravo da ga tuže jer je to krivično delo.

Posao profesionalnih upravnika nije lak kako se u početku činilo, većina se suočava sa pretnjama, a pored toga i nemogućnost naplate usluga je svakako jedan od razloga zbog kojih sve više zgrada ostaje bez profesionalne uprave.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar