Šta je sve potrebno za legalizaciju?

Da bi izvršili leglalizaciju i uknjižbu objekta izgrađenig bez prethodno izdate Građevinske dozvole potrebno je da u ODELjENjU ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE (odsek za legalizaciju građevinskih objekata), pri opstini kojoj pripadate, predate:

ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU

Za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole objekta ili delova objekta izgrađenih odnosno rekonstruisanih bez građevinske dozvole

Prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji, objekti koji se legalizuju svrstani su u nekoliko kategorija. Uz ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU (u zavisnosti od kategorije i strukture objekata) je potrebno priložiti:

Za porodične stambene objekte do 100m2 bruto građevinske površijne, stanove u stambenim zgradama do 100m2 neto korisne površine i stambene objekte preko 100m2 sa jednim stanom (po članu 188. Zakona)

1) dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu fotografije objekta.
2) tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta
3) dokaz o uplati administrativne takse

Za stambene objekte sa više stanova, stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte (po članu 189. Zakona)

1) dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu fotografije objekta
2) zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog
3) pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova
4) dokaz o uplati administrativne takse

Za pomoćne objekte (po članu 190. Zakona)

1) dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu fotografije objekta
2) dokaz o uplati administrativne takse

Za objekte izgrađene iz sredstava budžeta RS, AP ili jedinice lokalne samouprave (po članu 191. Zakona)

1) zapisnik o izvršenom veštačenju o tehnočkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa izkazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova

Za objekte za koje je izdato odobrenje za izgradnju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta (po članu 192. Zakona)

1) dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa ovim zakonom
2) dokaz o uplati administrativne takse

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar