Pravni saveti za kupovinu i najam nekretnine bez glavobolje

Među najdragocenijim uslugama koja svaka agencija za nekretnine na bazi iskustva nudi svakako spadaju predlozi za advokate prilikom prenosa vlasništva, kontrole verodostojnosti vlasničkih listova i provere drugih dozvola, bez kojih se kupovina nekretnine može pretvoriti u noćnu moru. Da se to i Vama ne bi dogodilio donosimo nekoliko korsnih pravnih saveta.

Nikada ne jurite za najeftinijim ponudama

Iako je najjeftinije najdraže, primamljivo niska cena u odnosu na druge nekretnine iz istog ranga može biti samo mamac i ukazivati na brojne skrivene nedostke koje nektnina može imati. Zato sa jeftinim ponudama treba biti najobazriviji i strpljiv sve dok ne dobijete potvrdu iz kog razloga je cena toliko povoljna.

Nekretnina se prodaje i izdaje sa svim potrebnim dozvolama

Proverite sve karakteristike nekretnine i njenu istoriju, sa maksimalnom pažnjom kako Vam ne bi promakao nijedan detalj u vezi sa vlasništvom, registracijom zemljišta ili dozvolom za gradnju.

Ugovor o najmu ili prodaji nekretnine treba pročitati više od jednom

Pre potpisivanja ugovora o kupoprodaji ili najmu obavezno pročitati ugovor pažljivo, čak i najsitnija slova jer se u njima obično krije mačka u džaku koja nesmotrenog kupca može koštati mnogo. Ugovor o najmu ili prodaji uređuje uslove pod kojima nekretnina prelazi u ruke jednog vlasnika u druge, ali i uslove pod kojima se ovaj ugovor može raskinuti prevremeno, pa su sankcije koje se njime predviđaju u najvećem broju slučaja na štetu stanara ili novog vlasnika.

Nikada ne plaćajte unapred

Šta god od vas zahtevao neko ko želi da Vam proda ili izda nekretninu nikada ne plaćajte unapred pre nego zaista dobijete ključeve od stana i uverite se da je sa njim sve u redu. Avansno plaćanje bar jednog dela iznosa cene ili najamnine je vrlo često uslov za čuvanje nekretnine dok se ne potpiše ugovor, ali su brojni slučajevi da je avans vlasnik uzeo, a nekretninu prodao nekom drugom kupcu.

Umesto avansne kapare potpišite predugovor o najmu ili kupovini

Da biste rizik sveli na minimum, umesto plaćanja unapred ponudite potpisivanje predugovora o najmu ili kupovini nekretnine. Predugovor kao i sam ugovor o najmu ili prodaji nekretnine sadrži karakteristike nekretnine, adresu, podatke o vlasniku i katastra nepokretnosti, cenu i način plaćanja.

Od ključne je važnosti da ovaj ugovor sadrži tačne i detaljne informacije o iznosu same cene, kapare, ali i datum do koga se ona isplaćuje jer je ovo praktično i datum kada se vlasnik mora iseliti iz stana.

Predugovor o najmu i prodaju predviđa i način nadoknade štete oštećene strane ukoliko se od kupoprodaje ili najma odustane.

Da bi ugovor zaista bio obavezujući za obe strane neophodo je overiti ga u sudu.

Kako biste rizike sveli na minimum obavezno nabavite saglasnost porodice vlasnika nekretnine.

U znatnom broju slučaja se nakon kupoprodaje nekretnine javljaju potraživanja prema nekretnini od najužih članova porodice osobe koja je prodala nekretninu ili izdala na duži period. Zato je preporučljivo da prilikom potpisivanja predugovora insistirate i na saglasnosti svih onih koji bi mogli da polažu prava na nekretninu, a to je svakako bračni drug i drugi punoletni članovi domaćinstva.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar