Ogroman pomak u katastru

Ove godine bi u Srbiji trebalo u potpunosti da se završi izrada katastra nepokretnosti, saopšteno je na otvaranju regionalne konferencije u upotrebi informacionih tehnologija u zemljišnoj administraciji.

Otvarajući konferenciju, šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu Sajmon Grej poručio je da je u Srbiji, u oblasti uređenja zemljišnih knjiga, načinjen ogroman pomak zahvaljujući podršci Svetske banke.

Tokom protekle četiri godine, kako je istakao Grej, unapređen je servis za klijente i ojačani su administrativni kapaciteti koji su ključni za veće investicije u oblasti
nekretnina.

Modernizacija IT tehnologije je ključna za modernizaciju zemljišnih knjiga i dobre usluge za građane, poručio je Grej.

Skup se organizuje u okviru projekta "Katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji" koji je pokrenut 2004. godine zahvaljujući sredstvima iz kredita dobijenog od
Svetske banke i budžeta Srbije.

Razvoj adekvatnog IT sistema, kako je saopšteno na skupu, omogućiće efikasnije poslovanje Republičkog geodetskog zavoda, unapređenje nivoa usluga, jednostavnije i bolje upravljenje resursima i unapređenje tržišta nepokretnosti.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar