Naknade za uređenje građevinskog zemljišta u Novom Sadu smanjene za 40%

Odlukom Skupštine grada, koja je na snagu stupila krajem marta, naknada za uređivanje građevinskog zemljišta umanjena je za oko 40 odsto. To bi, istovremeno, trebalo i da olakša položaj investitora i podstakne završetak započetih i gradnju novih objekata i, uprkos smanjenju naknada, poveća priliv novca od njih u gradski budžet.

Realno je očekivati da se, posle ovog umanjenja, odnosno olakšica investitorima, broj sklopljenih ugovora o plaćanju naknade poveća, a samim tim i njena naplata i to u relativno kratkom roku – objašnjavaju u gradskoj upravi.

Odlukom o smanjenju naknade je ostavljena mogućnost da ona, za pojedinačne stanove i objekte za stanovanje maksimalne neto površine do 300 metara kvadratnih, bude plaćena u više rata, naravno uz odgovarajuća sredstva obezbeđenja takvog plaćanja.

To je, inače, druga odluka o smanjenju naknada za uređenje građevinskog zemljišta u poslednjih manje od četiri meseca. Prethodna, usvojena na poslednjoj prošlogodišnjoj sednici 28. decembra, odnosila se na umanjenja naknade za objekte podignute bez građevinske dozvole, a koji su u postupku legalizacije.

Tom prilikom je, naime, odlučeno da se naknada za uređenje građevinskog zemljišta umanji za celih 60 odsto, ali za najviše 100 metara kvadratnih nadzemnih etaža porodičnog stambenog objekta, odnosno za najviše 100 metara kvadratnih stana u stambenoj zgradi.

- Suština obeju izmena je olakšavanje položaja sadašnjih, ali i budućih investitora i, svakako, vrlo je pozitivna – komentarišu u „Zavodu za izgradnju grada“, u čijoj direktnoj nadležnosti je i građevinsko zemljište. - Postalo je sasvim izvesno da je, pored još nekih elemenata, i visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta bitno uticala na smanjenje obima stanogradnje i u našem gradu.

Ko ima pravo na umanjenje

Pravo na umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta od 60 odsto za bespravno izgrađene objekte nije neograničeno. Ono pripada samo vlasnicima koji gradnjom ili kupovinom takvog stana trajno rešavaju sopstveno stambeno pitanje ili ukoliko oni ili članovi njihovog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje, vlasnicima invalidima, samohranim roditeljima ili korisnicima socijalne pomoći.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar