Novi Sad dobija dva solitera od 14 spratova

Nakon što je usvojen i javnosti predstavljen Plan detaljne regulacije novosadskog naselja Telep, koji predviđa gradnju više od 15.500 stanova i 668.000 m2 poslovnog prostora, na red je došlo i uređenje drugih gradskih naselja.

Tako je trenutno na ranom javnom uvidu konceptualni okvir novog regulacionog plana za Novo naselje, koje se nalazi u severozapadnom delu Novog Sada i obuhvata prostor površine od oko 196 hektara.

Na njemu su, navodi se u ovom dokumentu, već definisani prostori za stanovanje, opštegradski centri, osnovne, srednje škole i predškolske ustanove, dom za stara lica, zdravstvene ustanove, sportski park, sportski centar, parkovske površine, verski objekat, stanicu policije, kao i transformatorsku stanicu Novi Sad 5 – Detelinara.

(Iz Okvira plana detaljne regulacije Novog naselja) Novo naselje gradi se od 1957. godine, a kako se navodi, u pitanju je stambena zona izuzetno pogodna za stanovanje, kako zbog kvalitetnog stambenog fonda, povoljnog odnosa izgrađenog i zelenog prostora, adekvarnih površina za parkiranje i boravak na otvorenom, tako i zbog bogate ponude vanstambenih sadržaja.

Eventualan nedostatak, dodaje se, je udaljenost od centra i drugih delova grada iako su saobraćajne i veze javnog saobraćaja veoma razvijene i skoro u potpunosti zadovoljavaju potrebe stanovnika.

Svojim najvećim delom, ovo područje namenjeno je višeporodičnom stanovanju sa objektima preovlađujuće spratnosti P+4 (prizemlje i četiri sprata), odnosno visine između dva i četrnaest spratova. Oko polovine (88,4ha) od 196 hektara ovog naselja predviđeno je za stanovanje.

Što se tiče nerealizovanih prostora za stanovanje, plan predviđa završetak izgradnje u zapadnom delu (Novo naselje V), kao i gradnju u naselju Tozinovac, uz prethodno rušenje i rekonstrukciju postojećih objekata. Spratnost se ograničava na sedam nadzemnih etaža, a planirana je i jedna zgrada od 12 spratova koja će se nadovezati na postojeće kule na uglu Bulevara Jovana Dučića i Ulice Bate Brkić.

U odnosu na postojeća rešenja, izmene se predlažu na nekoliko manjih lokaliteta i odnose se na promenu statusa zemljišta, promenu namene površine i promene saobraćajnog rešenja malog obima.

Najznačajnija promena namene je u zoni uz Bulevar Evrope. Površina od oko 3,5 ha planira se za parkovsku površinu, umesto prethodno planiranog opštegradskog centra. Ova izmena će u velikoj meri doprineti rešavanju problema nedostajućih zelenih površina na području u okruženju, naročito na Novoj Detelinari.

Važeći plan izmenjen je i u delu prostora oko pijace (uz Futoški put) gde se planira proširenje kompleksa pijace, a blok severno od pijace namenjuje se za gradnju stambenih objekata od pet spratova.

S druge strane, dve zelene površine su pretvorene u prostor za stambenu izgradnju. U pitanju je ugao Bate Brkića i Seljačkih buna i tu će biti moguće graditi još dva solitera od 14 spratova, a za gradnju je predviđen i prostor uz ulicu Veternička rampa.

U okviru regulacije Bulevara Evrope planira se podzemna garaža, a ostavljena je i mogućnost planiranja određenog broja javnih blokovskih parking – garaža. U planu je i izgradnja pešačko-biciklističke pasarele preko Bulevara Evrope koja će omogućiti bezbednu i komfornu vezu stanovnika Bistrice i nove Detelinare.

Takođe, u okviru bloka koji se nalazi uz južnu regulaciju Bulevara Jovana Dučića urediće se kompleksi namenjeni fudbalu, tenisu, plivanju i sportovima koji se odvijaju u dvoranama. Navedeni sadržaji će se upotpuniti komercijalnim i ugostiteljsko-trgovačkim prostorima, igralištem za decu, otvorenim bazenima i zelenilom.

Od saobraćajnica u planu je konačno probijanje Ulice Bate Brkića prema Futoškom putu i istovremeno gradnja ostalih obližnjih saobraćajnica koje nikada nisu dovršene, kao što su ulice Anđe Ranković i Antona Urbana.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar