Nema prozora bez dozvole opštine

Za bilo koje krupnije popravke u stanovima neophodna je i saglasnost nadležnih organa. „Pečat“ ne treba za krečenje, zamenu pločica...

Svako ko želi da renovira svoj stambeni prostor, trebalo bi da razmisli da li je potrebno da radove prijavi svojoj opštini kako bi dobio dozvolu. Zakon o planiranju i izgradnji razlikuje tekuće održavanje, koje obuhvata redovne poslove sanacije unutar stana i one „krupnije“, investicione, za koje je neophodno pribavljanje dozvola u okviru svoje opštine.

Da inspekcija ne bi zakucala na vrata usred renoviranja i zahtevala dozvolu za rad, potrebno je dobro se raspitati šta se sme „na svoju ruku“, a šta treba uredno prijaviti. Razlika između tekućeg ili investicionog održavanja uglavnom je slična u svim opštinama.

Tekuće održavanje podrazumeva krečenje, farbanje stolarije, zamenu pločica i sanitarne galanterije, hoblovanje parketa i slične zahvate kojim se ne narušava spoljašnji izgled samog objekta. Za ove radove nije potrebno odobrenje, mada iz opštine Novi Beograd kažu da se ljudi često javljaju i povodom najmanjih sanacija kako bi bili mirniji.

- Imamo dosta poziva. Ljudi se javljaju i za najmanje popravke da bi dobili samo papir koji će komšijama dokazati da imaju dozvolu - kaže Stojanka Ivančević iz Opštine Novi Beograd.

Dozvola, kažu iz ove opštine, potrebna je i ukoliko neko hoće da zameni prozore većim za samo nekoliko centimetara. Fasadu samo za svoj deo stana nikako nije moguće uraditi, a da sa celokupnom sanacijom ne budu saglasni svi stanari. Svaka zamena i popravka instalacija, zamena vodovodne i kanalizacione mreže, hidroizolacije i krovne konstrukcije takođe spada u investiciono održavanje i dozvola je neophodna.

NEKI RADE “NA SVOJU RUKU“

Nisu svi građani savesni što se prijava radova tiče.
- Prijave su svakodnevne, ali sve zavisi od odnosa među komšijama - kaže arhitekta Nataša Đurić iz Opštine Čukarica. - Ima i onih koji rade sami, bez ikakvog odobrenja. Ukoliko ih komšije prijave, inspekcija utvrđuje o daljim merama.

OBAVEŠTENjE I ZA MANjE RADOVE

Iako za manje radove nije potrebno pribaviti opštinsku dozvolu, neophodno je obavestiti skupštinu stanara. Komšije bi trebalo da znaju da će se u stanu vršiti radovi. Osim usmeno, poželjno je to uraditi i u pismenoj formi postavljajući obaveštenje u zgradi.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar