Nekretnine: I oglašivači odgovorni

Načelnik tržišne ispekcije Goran Macura kaže da je inspekcija kontrolisala i prenosioca oglasnih poruka i oglašivača koji su objavljivali promet nepokretnosti.

"Tu smo pokušali da ustanovimo koja to lica neregistrovano obavljaju delatnost i identifikovali smo desetak lica protiv kojih ćemo preduzeti mere", kazao je on na sednici Grupacije posrednika u prometu nekretnina.

Vrlo je bitno da smo u tim kontrolama prenosili neke obaveze i znanja prenosiocima oglasnih poruka, među kojima je da oni moraju biti upoznati sa onima, koji oglašavaju promet nepokretnosti, zato što je to diskutabilna oblast, gde može doći do zloupotrebe prilikom prodaje, objanio je Macura.

"Preneli smo im i da oni mogu da preduzimaju određene radnje da bi identifikovali te oglašivače i skrenuli smo im pažnju na deklaracije, koje su dužni da uzimaju i stavili smo im do znanja, da su oni saodgovorni sa oglašivačima koji prodaju oglasnu poruku, za slučaj da nekog obmanu ili nanesu nekome štetu", kazao je on.

Prema njegovim rečima, to znači da postoji mogućnost da će i prenosioci oglasnih poruka morati nekome da plate odštetu, ako se dokaže da nisu sve preduzeli da se zaštite.

Kad završimo te kontrole, počećemo sa kontolama prometnika, u skladu sa novim zakonom, a prethodno ćemo ih upoznati šta ćemo kontrolisati, kako bi mogli da se pripreme, sa aspekta zakona: o prometu nepokretnosti, o sprečavanju pranja novca i zaštite potrošača, zaključio je Macura.

Zamenik predsednika Grupacije Nenad Đorđević je podsetio da se rok za prijavljivanje stručnog ispita za prometnike nekretninama u prvom ispitnom roku, završava se sutra, napominjući da je interesovanje je veliko i da se do sada prijavilo oko 1.000 ljudi.

Trenutno se u PKS edukuju ljudi koji žele da polažu stručne ispite, prema programu koji je propisan Pravilnikom iz jula, mada se Zakon primenjuje već skoro godinu dana i u tome smo postigli određene pozitivne efekte, kazao je Đorđević.

On je precizirao da sada klijenti potpisuju ugovore o posredovanju, da je smanjen obim sive ekonomije u tom poslu i da su se stvorili uslovi da posrednici od 2015. godine normalno rade, uz onaj nivo sive ekonomije, koji je prisutan i u ostalim delovima privrede, a ne sa dva puta većom stopom.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar