Najbitnije stvari kod uzimanja stambenog kredita

Najvažnija stvar koju građani treba da urade pre kupovine stana ili kuće je da dobro razmisle koliki deo svojih mesečnih primanja mogu da izdvajaju za plaćanje rata.

Građani koji su rešili da kupe stan ili kuću putem kredita, najpre moraju dobro da razmisle koliki deo svojih mesečnih primanja mogu da izdvajaju za plaćanje rata.

“Ovo je izuzetno važno, jer od visine tog iznosa, koji od plate možete da odvajate na duži rok zavisi i iznos kredita koji bi bilo razumno uzeti”.

U prilogu se građanima daju saveti o tome šta je potrebno da znaju pre nego što se kreditno zaduže, kako bi izbegli eventualne probleme nepromišljenog uzimanja kredita, i kako ih ne bi pogodile situacije koje bi mogle da nastanu zbog povećanja promenjive kamate ili iznenadnih kursnih promena.

“Samo promišljena odluka o tome koliko možete da opteretite svoj budžet može vas sačuvati od eventualnih problema u otplati kredita”, ističu sa tog portala i dodaju “Preciznu informaciju o tačnoj ceni kredita, kao i o visini mesečnih obaveza, tražite od banke za koju se opredelite, a okvirni iznos kredita trebalo bi da posluži da steknete predstavu o tome koje su vaše realne mogućnosti, odnosno do kog iznosa možete da platite nekretninu, a da pri tom ne preopteretite porodični budžet”.

Kad su iznos kredita i rata poznati, sledi obilazak banaka kako bi se raspitali o uslovima pod kojima odobravaju stambene kredite – visini kamate, da li je ona fiksna ili promenljiva, po kom kursu se obračunava kredit, koliko iznose troškovi obrade kredita…

“Raspitajte se o dužini trajanja i postupku odobrenja kredita i zatražite obrazac “osnovni elementi kredita” i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti za dobijanje kredita”, dodaju.

Kamata, kao jedan od najvažnijih elemenata ugovora o stambenom kreditu, može biti promenljiva ili fiksna, zbog čega je potrebno da se opredelite za onaj model koji odgovara vašim sklonostima ka preuzimanju rizika, savet je ovog portala.

Budući da pronalaženje odgovarajuće nekretnine i prikupljanje potrebne dokumentacije podrazumeva dodatne troškove koji nisu zanemarljivi, potrebno je da na vreme obezbedite novac za plaćanje overe dokumentacije, kursne razlike, premije osiguranja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), i dr.

“Raspitajte se koje troškove možete da smanjite. Na primer, ako se kredit osigurava kod NKOSK, troškovi premije osiguranja mogu se umanjiti tako što ćete dati veće učešće i sl”.

Nakon pažljivog razmatranja uslova, sledi odabir banke koja nudi uslove koji bi najviše trebalo da odgovaraju potrebama klijenta, a građani bi trebalo da traže nacrt ugovora od banke, koja je u obavezi da ga uruči klijentu, kako bi se detaljnije upoznali sa svim ugovornim obavezama.

Pre potpisivanja ugovora, savet je da pitate sve što nije jasno a odnosi se na ugovorni odnos i uslove pod kojima se odobrava kredit, a pri potpisivanju ugovora banka je u obavezi da klijentu, uz ugovor, uruči “pregled bitnih elemenata kredita” i “plan otplate kredita”.

“Nakon zaključenja ugovora, vodite računa o svojim obavezama i nastojte, ukoliko ste u prilici, da i dodatno umanjujete svoje dugovanje putem prevremene otplate dela glavnice, jer ćete na taj način umanjiti ne samo visinu rate, već i ukupan iznos kamate koji plaćate na kredit. Pored toga, redovnim servisiranjem obaveza gradite dobru kreditnu istoriju koja je veoma važna kada odlučite da se ponovo zadužite kod iste ili druge banake”, zaključak je ovog portala.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar