Na konkurs Ministarstva građevinarstva za dodelu projekata srpske kuće pristiglo sto zahteva

Ministartsvo građevinarstva primilo je više od sto zahteva građana, koji su zainteresovani za besplatne glavne projekte srpskih tradicionalnih kuća. Ovo, međutim, nije konačna cifra, jer očekuje se da veliki broj zahteva ovih dana pristigne poštom. Javni poziv građanima za izradu i ustupanje glavnog projekta je završen 20. marta. Najveće interesovanje vlada za šumadijski i moravski tip porodičnih zdanja.

U narednom periodu, komisija Ministarstva će oceniti pristigle zahteve, jer za dodelu projekta moraju da se ispune uslovi - da je podnosilac prijave vlasnik zemljišta, što dokazuje listom nepokretnosti, zatim da je dostavljena informacija o lokaciji, koju je izdala nadležna lokalna samouprava i koja daje podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, a od dokumenata potrebno je da se priloži i plan parcele.

- Najviše zahteva imamo iz centralne i južne Srbije - kaže Nikola Jovanović, član komisije Ministarstva. - Oni građani, koji ispunjavaju uslove dobiće ne samo glavni projekat za izabrani model porodične kuće, već će taj dokument sadržati i elaborat energetske efikasnosti. Time će biti zastupljeni principi energetske efikasnosti i ispunjeni uslovi za dobijanje energetskog pasoša.

Prema računici, građani će primera radi za kuću od 140 kvadrata zahvaljujući akciji Ministarstva građevinarstva uštedeti oko 4.000 EUR. Jer, prosečna cena za izradu glavnog projekta iznosi oko 20 EUR po kvadratu, dok energetski elaborat košta još oko 1.000 EUR.

U ponudi su prizemne kuće i to od 50 do 70 kvadrata, zatim od 70 do 100 i od 100 do 140 kvadrata. Računa se da bi gradnja takvih objekata vlasnike koštala oko 400 EUR po kvadratu naravno u zavisnosti od materijala i opreme koju planiraju da ugrade.

Modeli

U ponudi je bilo 16 modela kuća za četiri tipa - vojvođanski, moravski, šumadijski i planinski. Modeli su ponuđeni u katalogu idejnih rešenja nagrađenih i otkupljenih od projektanata koji su učestvovali na konkursu Ministarstva građevinarstva.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar