Legalizacija: Gazde bez popusta

Savet za legalizaciju ukazuje na brojne mane novog zakona koji se predlaže. Po miljenju Saveta, ne sme biti predviđenih pogodnosti za sve one koji prodaju izgrađene kvadrate

Republički geodetski zavod, zbog velikog obima posla, realno neće moći da završi upis svih nelegalnih zdanja do 2014. godine, kako je to planirano Nacrtom zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na nelegalnim objektima. Ovo je samo jedna od primedbi Saveta za legalizaciju, koji čine predstavnici 15 gradova i opština.

Na sastanku sa Radnom grupom Ministarstva građevine, Savet je tražio i da se precizno definišu vrste objekata za koje će važiti pogodnosti katastarske legalizacije, kako bi se sprečile zloupotrebe. Takođe, zahtev je i da svi vlasnici, koji imaju nameru da ovako uknjižena zdanja prodaju, prvo moraju da plate naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

- Ovaj zakon treba da ima socijalni karakter da se pomogne građanima koji žive u nelegalnim objektima, a ne onima koji su zidali poslovna zdanja i kvadrate za tržište - kaže Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština. - Na listi objekata za katastarsku legalizaciju prema Nacrtu nalaze se osim porodičnih kuća i stambeno poslovne zgrade, vikend kuće, ali i zdanja za obavljanje zanatske delatnosti i tu vidimo otvorena vrata za korupciju. Primera radi, objekat za zanatsku delatnost može da ima i više hiljada kvadrata i da se vrlo lako pretvori u šoping centar.

Postoji predlog da katastarska legalizacija bude moguća i za objekte sazidane do dana stupanja na snagu novog zakona, što bi značilo uknjižbu i onih koji sada divlje grade, iako je to krivično delo. Većina je, međutim, protiv ovog predloga i drži se datuma - do 11. septembra 2009. godine.

Ali postavlja se pitanje kako će vlasnik dokazati da je objekat sazidao pre septembra 2009. ako je snimanje terena iz vazduha rađeno ranije. Predlozi su dokaz iz mesne zajednice, izveštaj veštaka ili dva svedoka.

- Dogovoreno je da se odmah unesu neke izmene u Nacrt, a javna rasprava traje do 30. novembra, tako da će Stalna konferencija gradova i opština uskoro dostaviti predloge - ističe Paunović. - Za nas je zakon generalno prihvatljiv, ako se otklone neki tehnički problemi, jasno definišu objekti i u slučaju prodaje predvidi plaćanje naknade za uređenje zemljišta. Treba voditi računa i da se ne diskriminišu oni građani koji sada u redovnom postupku, dakle, legalno ostvaruju prava vezano za upis imovine.

DOZVOLE

Svi oni koji posle katastarske legalizacije žele da nadziđuju ili dograđuju svoje objekte moraće da nastave postupak legalizacije u opštinskim i gradskim službama. Jer, da bi dobili dozvolu za gradnju moraju da imaju građevinsku i upotrevnu dozvolu za postojeći objekat.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar