Lakše do dozvola za gradnju

Konverzija prava korišćenja u pravo svojine nad gradskim građevinskim zemljištem uz naknadu mora da se ukine! Tu inicijativu uskoro će pokrenuti Velimir Ilić, ministar građevinarstva. Ako predlog prođe kroz izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, konverzija više neće biti uslov za dobijanje građevinske dozvole, čime će se pokrenuti brojne investicije.

Jer, kako tvrdi Ilić, upravo je konverzija "umrtvila" mnoge velike projekte. Država će, prema ovoj inicijativi, kao vlasnik zemljišta biti suvlasnik objekta, koji će se graditi. A, investitor u svakom trenutku može od države da otkupi taj deo, po ceni koja će biti precizirana zakonom.

- To će biti predlog mog ministarstva, a od Vlade Srbije ću tražiti da se formira radna grupa, koju će činiti još i predstavnici Ministarstva finansija i zakonodavnog odbora - ističe Ilić. - Ta radna grupa će imati zadatak da našu inicijativu iskristališe, pravno uokviri i to će onda biti zajednički predlog Vladi Srbije. Pitanje konverzije mora da se reši kako zbog blokiranih investicija, tako i zbog korupcije za koju je u ovom postupku do sada i te kako bilo prostora. Jer, neki nisu plaćali ništa, nekim investitorima je naknada bila simbolična, a neke je država pokušala da "odere". To tako ne može, cena otkupa zemljišta mora da bude univerzalna, da ista pravila po zonama važe za sve.

Po sadašnjem Zakonu o planiranju i izgradnji vlasnici, koji su u privatizaciji kupili firme i uz njih dobili pravo korišćenja na zemljištu, mogu da grade poslovna ili stambena zdanja samo ako plate konverziju, odnosno mogu da zidaju samo ako postanu i vlasnici parcele. U više navrata Ministarstvo prostornog planiranja u prethodne tri godine pokušalo je uredbama da pojednostavi i ubrza proces konverzije, ali to nije dalo rezultate pošto se i dalje broj rešenih zahteva meri promilima. Ako Ilićev predlog prođe, investitori će samo sa pravom korišćenja na zemljištu moći da grade i stambene i poslovne objekte naravno ukoliko je to predviđeno urbanističkim planovima.

- Oni će i dalje biti korisnici zemljišta, ali ako određene naknade mi regulišemo zakonom, a to neće biti velika stavka i oni to plate, onda mogu da postanu vlasnici zemljišta - objašnjava Ilić. - To će biti recimo naknada na ime otkupa zemljišta. Cena će biti univerzalna i biće propisana zakonom, a ne da se naknada kao do sada određuje od slučaja do slučaja. Dakle, investitor je korisnik zemljišta, a država kao vlasnik parcele suvlasnik je na objektu u procentu koji odgovora vrednosti zemljišta. Investitor od države može da otkupi njen deo. Pratio sam izjave kolega u vladi i tu se negde poklapamo sa stavovima. Mi dajemo radnu verziju, a očekujemo da će Vlada Srbije formirati radnu grupu i to pitanje rešiti.

LEGALIZACIJA

Ministar građevinarstva ne odustaje od katastarske legalizacije, tačnije od predloga da se sva nelegalna zdanja upišu u ovu svojinsku evidenciju uz geodetski snimak i naknadu od oko 100 evra. Predlog "leks specijalisa" je spreman, a uskoro će biti zakazana i javna rasprava na koju će biti pozvani gradonačelnici i predsednici svih opština u Srbiji.

- Kako sam i najavio, jedino rešenje je da vlasnik objekta postaje i vlasnik zemljišta ispod objekta, bez naknade - kaže Ilić.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar