Katastru pala dupla cena

Građani kojima hitno treba neka usluga Republičkog geodetskog zavoda uskoro neće moći da je dobiju preko reda. Član Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra koja je dozvoljavala da se uviđaj na terenu ili bilo kakve izmene u katastru obave preko reda ako se plati duplo veća naknada, proglašene su neustavnim.

Ustavni sud je ocenio da se građani čiji se zahtevi rešavaju prioritetno, stavljaju u povlašćeni položaj u odnosu na druge, zbog čega je povređeno načelo zabrane diskriminacije. To što ne postoje odredbe koje definišu u kojim je konkretnim slučajevima i iz naročito opravdanih razloga, potrebno dati nekim građanima podatke preko reda, uskraćuje prava onih koji su podneli zahteve pre njih.

Pogotovo ako se ima u vidu Zakon o državnom premeru i katastru prema kome se svojina i druga stvarna prava stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar. Sporan član Uredbe, naime, onemogućava građanima jednak pristup Republičkom geodetskom zavodu od čega može da zavisi i sticanje njihovih imovinskih prava.

Sudije US smatraju i da se posebnim propisima ne može otežavati položaj pojedinih kategorija građana prilikom ostvarivanja njihovih prava i interesa.

- Naprotiv, mora se voditi računa da to ne bude na štetu prava i pravnih interesa drugih građana niti u suprotnosti sa zakonom - zaključio je US.

- Kada je reč o efikasnosti rada organa javne vlasti, US ističe da se ono ne može ostvarivati na štetu građana.

Dužnost je organa da obezbedi kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih intresa na jednak način za sve građane, a naročito kada je u pitanju zaštita prava svojine s obzirom da je država obavezna da obezbedi efikasno ostvarivanje zaštite prava pojedinaca.

CENOVNIK

  • Upis hipoteke košta 9.908 dinara, plus 0,2 odsto vrednosti potraživanja
  • Brisanje hipoteke je 3.326 dinara
  • Kartiranje objekta na katastarskom planu do 100 m2 staje 1.618 dinara
  • Upis imaoca prava - 8.252 dinara

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar