Kamate krenule nizbrdo

Mesec i po dana od početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga banke snizile cene usluga. Najviše obradovani korisnici stambenih kredita u švajcarskim francima

BANKARI su u proteklih mesec i po dana od kako je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga morali da smanje svoje kamate na kredite i kreditne kartice. Bankari koji su pre četiri godine značajno povećali cene svojih usluga zbog finansijske krize ili poslovne politike, a da nisu naveli jasan razlog, sada su naterani da ih vrate.

To je obradovalo veliki broj građana, a najviše korisnike stambenih kredita u švajcarskim francima, kojima su rate od 2008. godine gotovo duplirane. Primera radi, klijent koji je otplaćivao stambeni zajam od 69.000 švajcarskih franaka sa ratom od 394 franka, morao je u novembru da izdvoji gotovo 34.500 dinara. Kamata mu je tada iznosila 3,95 odsto. U janauru, za isti zajam, kamata je umanjena na 2,75 odsto, a rata je pala na 317 švajcarskih franaka ili 27.500 dinara.

Dovoljno da korisnik stambene pozajmice „prodiše“. Građani koji su uzeli pre četiri godine veoma povoljne stambene kredite u švajcarskim francima nadaju se i da će ova valuta oslabiti, tako da mogu još lakše da servisiraju svoje rate.

I korisnici kreditnih kartica su odahnuli, jer su kamate kod pojedinih banaka čak prepolovljene, i znatno bliže cenama ove usluge u zemljama u okruženju. Tako je do donošenja zakona koji štiti građane kamata na korišćenje „mastarkard standard“ kartice bila 33,52 odsto, a sada je 16,33 odsto!

Banke su od sada u obavezi da svako podizanje kamate obrazlože i da o tome obaveste korisnika usluge. U obavezi su da u okviru efektivne kamate iskažu i sve nakande i troškove, kao i svoju maržu.

USKLAĐIVANjE SA KRETANjEM LIBORA

BANKE su i dalje u obavezi da usklađuju kamate na kredite i ostale usluge sa kretanjem libora, euribora za indeksirane zajmove ili sa beliborom ako su u pitanju dinarske pozajmice.

Za stambene kredite to je obično period od tri, odnosno šest meseci, a za dinarske usluge 30, 90 ili 180 dana, zavisno od ugovora koji je sklopljen. Za sada je libor, od koga zavisi formiranje kamate za kredite u švajcarskim francima, na nuli, euribor blago raste, dok naš belibor pada.

Izvor: Novosti

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar