Kada su neophodne dozvole za preuređenje stana

Poslednjih nekoliko godina veoma često među stanarima zgrada možete čuti priče kako je komšija renovirao čitav stan, a nije pribavio nijednu dozvolu od opštine za to. Da li je to uopšte potrebno ili ne, raspitali smo se u beogradskim opštinama, koje ove dozvole i izdaju.

Saznali smo da je dozvole potrebno pribaviti samo u slučaju investicionog, ali ne i tekućeg održavanja, a evo i šta to znači.

Tekuće održavanje

Pod tekućim održavanjem podrazumevaju se svi, pre svega, unutrašnji radovi u vašem domu, kojima se ne narušava spoljašnji izgled samog objekta. „To je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti“, navodi se i u samom Zakonu.

Dakle, to su pre svega sledeći radovi: krečenje, farbanje, zamena podnih i zidnih obloga, radijatora, sanitarija, zamena parketa...

Međutim, iako za sve njih nije potrebno pribaviti opštinsku dozvolu, neophopno je obavestiti skupštinu stanara, komšije u zgradi, da će se u narednom periodu u vašem stanu izvoditi radovi. Osim usmeno, poželjno je i u pismenoj formi, u samom zgradi postaviti obaveštenje.

Investiciono održavanje

Za razliku od tekućeg, investiciono održavanje, kojim se pre svega povećava sam kvalitet stanovanja, podrazumeva pribavljanje dozvola. Naime, to su svi oni radovi koji utiču na normalno korišćenje ostalih stambenih jedinica u tom objektu, a mogu i da ugroze nečiji život.

U te radove spadaju zamena i popravka elektroinstalacija, zamena vodovodne i kanalizacione mreže, zamena krovne konstrukcije, kao i zamena hidroizolacije...

Takođe, ako poželite da promenite fasadu, znajte da to ne možete uraditi samo na svom stanu, već je neophodno učiniti na nivou cele vertikale. Zbog toga je potrebno na nivou skupštine stanara podneti zahtev, a ne pojedinačno.

Zastakljivanje terase takođe podrazumeva izvođenje radova na rekonstrukciji objekta pa je neophodno podneti zahtev i to na nivou zgrade, jer izvođenjem ovih radova menja se spoljašnji izgled objekta te je potrebno da svi stanovi na toj veritkali budu zastakljeni.

Ukoliko vas komšije prijave i na teren izađe građevinska inspekcija i ustanovi da ste prekršili neko od pravila, moraćete sve izvedene radove da porušite i vratite u prvobitno stanje.

Dozvola je potrebana:
- popravka/zamena krovne konstrukcije
- popravka/zamena dimnjaka
- popravka/zamena stolarije
- popravka/zamena lifta sa pripadajućim delom
- popravka/zamena hidroizolacije
- popravka/zamena vodene i kanalizacione mreže
- instalacija centralnog grejanja
- instalacija ventilacionih kanala
- popravka/zamena instalacija centralnog grejanja
- popravka/zamena plinskih instalacija

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar