Izgradnja socijalnih stanova u Zrenjaninu

Predstavnici Republičke agencije za stanovanje su obišli gradilište socijalnih stanova u Zrenjaninu gde je predviđeno da se do kraja avgusta tekuće godine izgradi 10 socijalnih stanova u okviru Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje koji sprovodi Republička agencija za stanovanje u saradnji sa stambenim agencijama.

Prilikom obilaska gradilišta dobijena je informacija da je trenutni stepen završenosti (izgrađenosti objekata) 46% i da izabrani izvođač radova “Kej” Valjevo planira da u skladu sa zaključenim ugovorom završi predmetne objekte u ugovorenom roku, iako je do manjeg usporavanja u izgradnji došlo zbog obimnih padavina u prethodnom periodu.

Republičke agencije za stanovanje je obavila i stručne razgovore sa novoimenovanim direktorom GSA Zrenjanin, G-dinom Laslom Fuksom i njegovim timom koji radi na ovom projektu, kako bi se unapred preduzele mere da se izbegne mogućnost da se prekidaju radovi na gradilištu ili eventualno uspori izgradnja iz neopravdanih razloga. U GSA Zrenjanin ističu da su sa izvođačem radova u stalnom kontaktu, kao i da insistiraju da se istovremeno radi na celom frontu gradilišta da bi se ubrzala izgradnja.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar