Izbeglice iz Hrvatske i BiH mogu da se prijave za stanove u Beogradu

Izbeglice i bivše izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje žive na teritoriji Beograda, a zainteresovani su za pomoć pri rešavanju stambenih potreba dobijanjem u zakup stanova u Zemun polju, od 31. marta mogu da konkurišu za jednu od 270 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Beograda.

Stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme, sa mogućnošću kupovine prema uslovima predviđenim Zakonom o izbeglicama, a u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije.

Sva zainteresovana lica, javni poziv, prijavu na javni poziv, kao i obrazac izjave, od 31. marta mogu preuzeti na inernet strani Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs na internet strani grada Beograda www.beograd.rs i kod poverenika za izbeglice i migracije gradskih opština grada Beograda.

Rok za predaju prijava na javni poziv je 4. maj

Lica koja su podnela prijavu po javnom pozivu za izbor korisnika 235 stambenih jedinica u Ovči, koji je objavljen 12. maja 2015. godine, smatraju se licima prijavljenim i na ovaj javni poziv.

Ova lica su dužna da komisiji dostave nove dokaze u slučaju da je došlo do promene podataka u odnosu na ranije dostavljenu dokumentaciju.

Lica koja žele da im se prijava razmatra samo za Ovču, mogu se o tome pisanim putem izjasniti komisiji do kraja postupka razmatranja prijava.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine može biti dodeljena izbeglicama koje su, usled događaja od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

To mogu biti izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog, i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava, koji su bez trajnog rešenja u zemlgi porekla ili Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 ljudi.

Regionalni stambeni projekat Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske, navedeno je u saopštenju.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar